ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ESTA

Μπορείτε να επαληθεύσετε την Ταξιδιωτική σας Άδεια ESTA εάν την έχετε ήδη υποβάλει και την έχετε λάβει. Εκτός από αυτό, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώσετε ορισμένα πεδία. Επαληθεύστε/ενημερώστε την ESTA αίτησή σας συμπληρώνοντας όλα τα πεδία που απαιτούνται στη φόρμα της αίτησης.

  • Έχετε χάσει τον αριθμό σας ESTA;
  • Δεν είστε βέβαιοι εάν έχετε κάνει αίτηση;
  • Δεν είστε βέβαιοι εάν έχει λήξει η Ταξιδιωτική σας Άδεια ESTA; (η ESTA ισχύει για 2 χρόνια)
  • Υπάρχει κάποιος συνταξιδιώτης στο γκρουπ σας, στην οικογένεια ή π.χ. ένας συνάδελφος που δεν είναι βέβαιος για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ESTA του;
  • Έχετε αλλάξει ηλεκτρονική διεύθυνση (email);
  • Μπορείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση διαμονής σας στις ΗΠΑ εάν αυτή έχει αλλάξει μετά από την αίτησή σας για ESTA.


Επαληθευση ESTA τωρα   Βέλος Ενημερωση ESTA τωρα   Βέλος


 

ESTA ΗΠΑ
 

Η λειτουργία αυτού του ιστότοπου γίνεται από μια ιδιωτική εταιρεία και δεν συνδέεται με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.