PÅBÖRJA MIN ESTA-ANSÖKAN   Pil

Privat Policy

Vi gör allt för att skydda besökarnas integritet på vår webbsida, och samlar inte in mer personlig information än vad som krävs. Genom att använda vår webbsida, godkänner du villkoren i den här integritetspolicyn.

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar endast in den information som du frivilligt förser oss med, och som är nödvändig när du kontaktar oss via mejl. Vi använder den enbart i syfte att ge dig det bästa svar vi kan, och inte för något annat syfte.

Den ytterligare information som vi samlar in kan inte kopplas samman med dig personligen eller användas för att identifiera dig. En del av den här informationen är teknisk (vilken typ av webbläsare du använder till exempel) och kan användas för att spåra tekniska problem, eller för att förbättra vår webbsidas funktionalitet och kvalitet. Den icke-personliga information vi samlar in och lagrar är relaterad till vilken domän en besökare kommer från (kallas hänvisningswebbplats), vid vilket datum och vilken tidpunkt en besökare kom till vår webbsida, den tid som spenderades på vår webbsida, vilka länkar som klickades, var användaren befinner sig, samt vilken enhetsspecifik konfigurering besökaren använde.

Tredjepartsspårning

Vissa av sidorna på vår sajt kan innehålla speciella taggar som skickar information till tredje part. Dessa taggar kallas ”webbfyrer”. Den information som de sänder, innefattar vanligtvis saker som typ av webbläsare, IP-adress, information om själva sidan och när du gick in på den, samt information som skickats av kakor som tredje part kan ha placerat i din dator.

Ta bort/Radera information

  • Besökare som surfar på vår webbsida kan ta bort en kaka som placerats i deras dator genom att radera den från webbläsaren. Vänligen besök följande länk för att lära dig mer om kakor: http://www.aboutcookies.org
  • Besökare som mejlar oss med en frågeställning kommer att få sin mejladress och innehållet i mejlet borttaget efter 180 dagar. Om en besökare önskar få sitt mejl och dess innehåll borttaget innan denna tidram, vänligen kontakta oss.

Om känslig information

Vänligen skicka eller avslöja inte någon personlig information av känslig natur (såsom: information relaterad till etniskt ursprung eller ras, politiska åsikter, religion eller andra trosuppfattningar, hälsa, kriminell bakgrund eller medlemskap i fackföreningar) när du kontaktar oss via mejl.

Utgående länkar

Vår webbsida är en informationswebbsida och vi behandlar inte ESTA-ansökningar. Vi kan dock komma att länka till en privatägd tredjepartswebbsida, som inte är anknuten till någon regering eller ambassad, och som kan behandla ESTA-ansökningar mot en avgift. Du väljer själv om du skulle vilja ansöka, uppdatera eller verifiera ESTA-ansökningar på den webbsida som vi länkar till, eller på Förenta Staternas regerings officiella webbsida.

Att dela och överföra information

Under vissa omständigheter kan vi komma att dela eller överföra information. Dessa omständigheter innefattar:
- Överföring till affilierade affärsverksamheter, eller som resultat av ändringar i vår affärsverksamhet. Om en affärsverksamhet ägs eller kontrolleras av oss, eller om vi ägs av denna, eller om vi båda kontrolleras av en annan affärsverksamhet, kan vi komma att dela information med den affärsverksamheten. Om vår affärsverksamhet förvärvas eller slås samman med ett annat företag, eller om några av, eller alla, våra tillgångar säljs till ett annat företag, kan användarinformation komma att vara en del i den överföringen eller försäljningen.
- Lagligt informationsdelande: Det kan uppkomma situationer i vilka vi, inom ramarna för lagstiftningen, delar användarinformation till någon tredje part som inte är anknuten till oss.

Meddelande till användarna om ändringar i den här policyn.

Vi kan komma att genomföra ändringar i vår integritetspolicy om, och när, omständigheterna kräver sådana ändringar. Om vi genomför sådana ändringar, kommer vi att posta dem på vår webbsida, tillsammans med datum för dessa ändringar. Vi kommer också att ändra innehållet på den här sidan så att den överensstämmer med vår ändrade policy.

Om du fortsätter att använda vår webbsida och våra tjänster efter att vi postat ändringarna i vår integritetspolicy, kommer vi att betrakta denna handling som ett underförstått godkännande av dessa ändringar. Ändringarna i vår integritetspolicy kommer endast att gälla den information som vi erhållit efter att dessa ändringar började att gälla, om du inte uttryckligen godkänt annorlunda. Om vi, efter att ha samlat in din personliga information, bestämmer oss för att använda den på ett sätt som skiljer sig från hur vår policy såg ut då vi samlade in den, kommer vi att kontakta dig via mejl för att informera dig om ändringarna. Du kommer då att kunna välja om vi får använda den informationen på ett nytt och annorlunda sätt.

Godkännande av villkor

När du besöker den här hemsidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy, och din fortsatta närvaro och användande av sidan utgör ett fortsatt godkännande. Om du inte godkänner den här integritetspolicyn, antingen i dess helhet, eller delvis, ber vi dig att lämna den här sajten och att inte använda den mer.

 

 

Denna webbplats drivs av ett privat företag, som inte är anknutet till Förenta Staternas regering.