ZAČAŤ MOJU ŽIADOSŤ O ESTA   šíp

Ochrana osobných údajov

Venujeme sa ochrane súkromia všetkých návštevníkov našej webovej stránky a nezbierame žiadne osobné údaje, ktoré nie sú potrebné. Použitím našej webovej stránky súhlasíte s podmienkami našej ochrany súkromia.

Aké údaje zbierame?

Zbierame iba údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete a ktoré sa vyžadujú, keď nás kontaktujete cez email. Použijeme ich iba na to, aby sme Vám mohli čo najlepšie odpovedať a nepoužijeme ich za žiadnym iným účelom.

Dodatočné informácie, ktoré zbierame, nemôžu byť s Vami osobne spojené ani použité na Vašu identifikáciu. Niektoré informácie sú technické (napr. druh Vášho prehliadača) a môžu sa využiť na vystopovanie technických problémov alebo na zlepšenie fungovania a kvality našej webovej stránky. Neosobné údaje, ktoré zbierame a uchovávame, sa týkajú tej domény, z ktorej prišiel návštevník (známa ako odkazujúca webová stránka), dátumu a času navštívenia našej webovej stránky, stráveného času na našej webovej stránke, odkazov, na ktoré sa kliklo, polohy používateľa a zariadení, ktoré návštevník používal.

Sledovanie tretej strany

Niektoré strany na našej stránke môžu zahŕňať špeciálne štítky, ktoré zasielajú údaje tretím osobám. Tieto štítky sa volajú „webové majáky“. Údaje, ktoré zasielajú, všeobecne obsahujú veci, ako napríklad typ Vášho prehliadača a IP adresu, informácie o samotnej stránke a čase, kedy bola navštívená a údaje zaslané prostredníctvom cookies, ktoré mohla tretia strana nastaviť na Vašom počítači.

Odstránenie/Zmazanie údajov

  • Návštevníci, ktorí si prezerajú našu webovú stránku, môžu odstrániť súbor cookie umiestnený na ich počítači tak, že ho vymažú zo svojho prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť viac o cookies, prosím navštívte nasledujúci odkaz: http://www.aboutcookies.org
  • Návštevníkom, ktorí nám pošlú email s nejakou prosbou, bude vymazaná ich emailová adresa spolu s obsahom emailu po 180 dňoch. Ak by si návštevníci želali, aby sa ich email a jeho obsah vymazal pred touto dobou, prosím kontaktujte nás.

O citlivých údajoch

Prosím neposielajte ani nám nezverujte žiadne osobné údaje citlivého charakteru (ako napríklad údaje týkajúce sa rasového alebo etnického pôvodu, politické názory, náboženstvo alebo iné viery, zdravie, trestné pozadie alebo členstvo v odborových zväzoch), keď nás kontaktujete cez email.

Odchádzajúce odkazy

Naša webová stránka je informačnou webovou stránkou a nespracovávame žiadosti o ESTA. Môžeme Vás ale odkázať na súkromnú stránku tretej osoby, ktorá nie je spojená so žiadnou vládou ani ambasádou a môže spracovať žiadosti o ESTA za poplatok. Je to len na Vás, či chcete požiadať, aktualizovať alebo overiť žiadosti o ESTA na webovej stránke, na ktorú odkazujeme alebo na oficiálnej webovej stránke od vlády Spojených štátov.

Zdieľanie a prenos údajov

Za určitých okolností môžeme zdieľať alebo preniesť používateľské údaje. Tieto okolnosti zahŕňajú:
- Presun k pridruženým obchodom ako výsledok zmien v našom obchode. Ak je obchod v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou, ak sme v jeho vlastníctve alebo pod kontrolou iného obchodu, môžeme s týmto obchodom zdieľať údaje. Ak náš obchod nadobudol alebo sa spája s inou spoločnosťou, ak sú niektoré alebo všetky naše aktíva predané inej spoločnosti, tak môžu byť používateľské údaje zahrnuté v takomto prenose alebo predaji.
- Právne povolené zdieľanie údajov: Môže dôjsť k situáciám, kedy zdieľame používateľské údaje s treťou osobou, ktorá nie je s nami spojená, ako to umožňuje zákon.

Upozornenie používateľov o zmenách tejto politiky

Môžeme vykonať zmeny našej ochrany súkromia, ak a keď okolnosti vyžadujú takéto zmeny. Ak vykonáme takéto zmeny, zverejníme ich na našej webovej stránke spolu s dátumom zmien. Taktiež zmeníme obsah tejto stránky, aby bola v súlade s našou zmenenou politikou.

Ak pokračujete v používaní našej webovej stránky a našich služieb po tom, čo sme zverejnili zmeny našej ochrany súkromia, budeme takéto konanie považovať za Váš tichý súhlas s týmito zmenami. Zmeny našej ochrany súkromia sa budú vzťahovať iba na údaje, ktoré nám boli poskytnuté po tom, čo tieto zmeny nadobudnú účinnosť, ak sa otvorene nevyjadríte inak. Ak sa po zbieraní Vašich osobných údajov ich rozhodneme použiť spôsobom, ktorý sa odlišuje od našej politiky, keď sme ich zbierali, kontaktujeme Vás emailom a dáme Vám o týchto zmenách vedieť. Potom budete môcť rozhodnúť, či môžeme alebo nemôžeme použiť tieto údaje novým a odlišným spôsobom.

Prijatie pravidiel

Keď navštívite túto webovú stránku, súhlasíte s podmienkami našej ochrany súkromia a Vaša ďalšia prítomnosť a používanie tejto stránky predstavujú Váš nasledovný súhlas. Ak nesúhlasíte s touto ochranou súkromia, buď vôbec alebo čiastočne, prosíme Vás, aby ste opustili túto stránku a nepoužívali ju.

 

 

Túto webovú stránku vedie súkromná spoločnosť, ktorá nie je prepojená s vládou Spojených štátov.