START MIJN ESTA AANVRAAG   Pijl

Privacybeleid

Wij zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van alle bezoekers van onze website en we verzamelen niet meer persoonlijke gegevens dan noodzakelijk is. Door onze website te gebruiken gaat u akkoord met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen alleen gegevens die u ons vrijwillig verschaft, en die vereist zijn wanneer u via email contact met ons opneemt. We gebruiken het alleen met het doel om u het best mogelijke antwoord te geven, en niet voor enig ander doel.

Aanvullende informatie die wij verzamelen kan niet met u persoonlijk in verband worden gebracht of gebruikt worden om u te identificeren. Een deel van deze informatie is technisch (uw type webbrowser bijvoorbeeld) en kan gebruikt worden om technische problemen op te sporen of om de functionaliteit en kwaliteit van onze website te verbeteren. De niet-persoonsgebonden informatie die we verzamelen en opslaan is gerelateerd aan het domein waar een bezoeker vandaan komt (ook bekend als de verwijzende website), de datum en tijd waarop een bezoeker onze website bezocht, de links die aangeklikt werden, de locatie van de gebruiker, en de apparaatspecifieke configuratie die de bezoeker gebruikte.

Tracering door derden.

Sommige van de pagina's van onze website kunnen speciale tags bevatten die informatie naar derden versturen. Deze tags worden 'webbakens' genoemd. De informatie die ze verzenden omvat doorgaans gegevens zoals uw type browser en IP-adres, informatie over de pagina zelf en wanneer ze bezocht werd, en informatie afkomstig van een van de cookies die derden mogelijk op uw computer hebben geplaatst.

Informatie Verwijderen

  • Bezoekers van onze website kunnen een op hun computer geplaatste cookie verwijderen door het vanuit hun browser te wissen. Bezoek de volgende link om meer te leren over cookies: http://www.aboutcookies.org
  • Wanneer bezoekers ons e-mailen met een vraag worden het e-mailadres en de inhoud van de e-mail na 180 dagen verwijderd. Als u wenst dat uw e-mail en inhoud eerder verwijderd worden verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Over Gevoelige Informatie

We verzoeken u geen persoonlijke informatie van gevoelige aard (zoals: informatie over ras of etnische achtergrond, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, crimineel verleden of vakbondslidmaatschap) naar ons te versturen of aan ons kenbaar te maken wanneer u via e-mail contact opneemt.

Uitgaande links

Onze website is een informatiewebsite en wij verwerken zelf geen ESTA aanvragen. We kunnen echter wel doorverwijzen naar een particuliere externe website, niet geaffilieerd aan enige overheid of ambassade, die wel ESTA aanvragen kan verwerken voor een vergoeding. Het is uw keuze of u ESTA aanvragen wilt uitvoeren, bijwerken of verifiëren op de website waarnaar wij verwijzen of op de officiële website die beheerd wordt door de Amerikaanse Overheid.

Uitwisseling en overdracht van informatie

Onder bepaalde omstandigheden kunnen wij gebruikersgegevens uitwisselen of overdragen. Deze omstandigheden zijn onder meer:
- Overdracht aan gelieerde ondernemingen of overdracht als gevolg van wijzigingen in onze bedrijfsvoering. Als een onderneming bij ons in bezit of beheer is, of als wij in bezit zijn van een andere onderneming, of als we beiden in het beheer van een andere onderneming zijn, dan wisselen we mogelijk gegevens uit met deze onderneming. In het geval dat onze onderneming verkocht is aan of fuseert met een andere onderneming, of als sommige of alle activa aan een andere onderneming worden verkocht, is het mogelijk dat gebruikersgegevens deel uitmaken van deze overdracht of verkoop.
- Wettelijk toegestane uitwisseling van informatie: Er kunnen zich situatie voordoen waarin we gebruikersgegevens delen met andere partijen die niet aan ons gelieerd zijn, zoals toegestaan door de wet.

Gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen in dit beleid.

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in ons Privacybeleid indien en wanneer omstandigheden dit vereisen. Wanneer wij zulke wijzigingen aanbrengen zullen we deze op onze website publiceren samen met de datum van de veranderingen. We zullen ook de inhoud van de pagina wijzigen zodat ze overeenkomt met ons gewijzigde beleid.

Wanneer u onze website en diensten blijft gebruiken nadat we wijzigingen in ons Privacybeleid hebben gepubliceerd, zullen we dit als impliciete toestemming opvatten. Wijzigingen aan ons Privacybeleid zullen alleen van toepassing zijn op gegevens die nadat deze wijzigingen in werking treden aan ons verstrekt zijn, behalve wanneer u expliciet anders toestemt. Als wij, nadat we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld, besluiten deze gegevens te gebruiken op een wijze die afwijkt van ons beleid, zullen we u per e-mail inlichten over deze wijzigingen. U zult dan in staat zijn te kiezen of wij deze informatie al dan niet op een nieuwe en afwijkende wijze mogen gebruiken.

Aanvaarding van de voorwaarden

Wanneer u deze website bezoekt gaat u akkoord met de voorwaarden van ons Privacybeleid, en uw voortdurende aanwezigheid en gebruik van deze website wordt als voortgezette instemming beschouwd. In het geval dat u volledig of gedeeltelijk niet akkoord gaat met ons Privacybeleid vragen we u om deze website te verlaten en er geen gebruik van te maken.

 

 

Deze website wordt beheerd door een particuliere onderneming, niet verbonden met de regering van de Verenigde Staten.