ALUSTA MINU ESTA TAOTLUST   Noole

Privaatsuspoliitika

Me kaitseme kõigi meie veebilehe külastajate privaatsust ega kogu rohkem isikuandmeid kui see on vajalik. Kasutades meie veebilehte, nõustute selle Privaatsuspoliitika tingimustega.

Millist informatsiooni me kogume?

Me kogume ainult sellist informatsiooni, mida te meile vabatahtlikult annate, ning mis on nõutav meiega e-kirja teel ühendust võtmiseks. Me kasutame seda informatsiooni vaid selleks, et vastata teile võimalikult hästi, ega kasuta seda mis tahes muul eesmärgil.

Täiendavat informatsiooni, mida me kogume, ei ole võimalik siduda isiklikult teiega ega kasutada seda teie identifitseerimiseks. Osa sellest informatsioonist on tehniline (näiteks teie veebibrauseri tüüp) ja seda võidakse kasutada tehniliste probleemide tuvastamiseks või meie veebilehe funktsionaalsuse ja kvaliteedi parandamiseks. Mitteisiklikku laadi informatsioon, mida me kogume ja säilitame, puudutab doomenit, mille kaudu külastaja tuli (nn suunav veebileht); meie veebilehe külastamise kuupäeva ja kellaaega; meie veebilehel veedetud aega; klõpsatud linke; kasutaja asukohta ning tema kasutatud seadmespetsiifilist konfiguratsiooni.

Jälgimine kolmanda osapoole poolt

Meie veebilehe mõned leheküljed võivad sisaldada spetsiaalseid silte, mis saadavad informatsiooni kolmandatele osapooltele. Neid silte nimetatakse veebimajakateks. Informatsioon, mida need saadavad, hõlmab tavaliselt näiteks teie brauseri tüüpi ja IP-aadressi, informatsiooni veebilehe enda ning selle külastamise aja kohta, ning informatsiooni, mille on saatnud mis tahes küpsised, mille kolmas osapool võis olla salvestanud teie arvutisse.

Informatsiooni eemaldamine / kustutamine

  • Külastajad, kes sirvivad meie veebilehte, saavad eemaldada nende arvutisse salvestatud küpsise, kui nad kustutavad selle oma brauserist. Palun külastage järgmist linki, et küpsiste kohta rohkem teada saada: http://www.aboutcookies.org
  • Meie poole päringuga pöördunud külastajate e-posti aadress ja e-kirja sisu kustutatakse 180 päeva möödumisel. Kui külastaja soovib, et tema e-posti aadress ja e-kirja sisu kustutatakse varem, palume meiega ühendust võtta.

Delikaatse informatsiooni kohta

Palume meiega e-posti teel ühendust võttes mitte saata või avaldada meile mis tahes isiklikku informatsiooni, mis on delikaatset laadi (näiteks rassilise või etnilise päritolu, usu või muude uskumuste, terviseseisundi, kriminaalse tausta, või ametiühingusse kuulumisega seotud informatsioon).

Väljuvad lingid

Meie veebileht on informatiivne veebileht ja me ei töötle ESTA taotlusi, kuid me võime suunata teid ESTA taotlusi tasu eest töötleva kolmanda osapoole eraomandis olevale veebilehele, mis ei ole seotud mis tahes valitsuse ega saatkonnaga. See on teie valida, kas te soovite esitada, uuendada või kontrollida ESTA taotlust veebilehel, kuhu me teid suuname, või teha seda USA valitsuse omataval ametlikul veebilehel.

Informatsiooni jagamine ja edastamine

Teatud asjaoludel võime jagada või edastada kasutajainformatsiooni. Need asjaolud hõlmavad:
- üleviimist seotud ettevõtetesse või meie ettevõttes toimunud muutuste tagajärgi. Me võime jagada informatsiooni ettevõttega, kui see on meie omandis või meie juhitav, või kui meie oleme selle omandis, või kui see juhib meid mõlemaid. Kui teine ettevõte omandab meie ettevõtte või me ühineme sellega, või kui osa või kogu meie vara müüakse teisele ettevõttele, võib üleminek või müük sisaldada kasutajainformatsiooni.
- Informatsiooni seadusega lubatud jagamine: võib tekkida olukordi, kus me jagame kasutajainformatsiooni kolmandate osapooltega, kes ei ole meiega seotud, nagu see on lubatud seadusega.

Kasutajate teavitame selle poliitika muutumisest

Me võime teha muudatusi oma Privaatsuspoliitikasse, kui asjaolud seda nõuavad. Kui me teeme muudatusi, avaldame need koos kuupäevaga meie veebilehel. Samuti muudame selle veebilehe sisu, et see vastaks meie muutunud poliitikale.

Kui te jätkate meie veebilehe ja meie teenuste kasutamist pärast seda, kui oleme avaldanud muudatused meie Privaatsuspoliitikas, loeme seda vaikivaks nõusolekuks nende muudatustega. Muudatused Privaatsuspoliitikas rakenduvad vaid informatsioonile, mis on meile antud pärast muudatuste jõustumist, kui te ei ole sõnaselgelt teisiti kokku leppinud. Kui me otsustame pärast teie isikuandmete kogumist kasutada neid teisiti kui see oli märgitud andmete kogumise ajal meie Privaatsuspoliitikas, võtame teiega e-kirja teel ühendust ja teavitame teid muudatustest. Seejärel on teil võimalus otsustada, kas me võime seda informatsiooni kasutada uuel ja teistsugusel viisil või mitte.

Tingimustega nõustumine

Meie veebilehte külastades nõustute meie Privaatsuspoliitika tingimustega ning teie jätkuv kohalolek veebilehel ja selle kasutamine tähendab jätkuvat nõusolekut. Kui te ei nõustu kas osaliselt või täielikult Privaatsuspoliitikaga, palume teid sellelt veebilehelt lahkuda ja seda mitte kasutada.

 

 

Seda veebilehte haldab eraettevõte, kes ei ole seotud Ameerika Ühendriikide valitsusega.