ZAČÍT ŽÁDOST O ESTA   Šipka

Ochrana osobních údajů

Zajistíme ochranu soukromí všech návštěvníků naší webové stránky a neshromažďujeme více osobních údajů než je nutné. Užíváním naší webové stránky souhlasíte s podmínkami Ochrany osobních údajů.

Jaké údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze údaje, které nám poskytnete dobrovolně a které jsou požadovány, když nás kontaktujete e-mailem. Tyto údaje používáme pouze proto, abychom Vám mohli poskytnout nejlepší odpoveď. Údaje nepoužíváme pro žádný jiný účel.

Dodatečné údaje, které shromažďujeme, nemohou být spojeny s Vámi osobně a použity k Vaší identifikaci. Některé z těchto informací jsou technické (například typ Vašeho webového prohlížeče) a mohou být použity pro vysledování technických problémů, nebo pro zlepšení funkčnosti a kvality naší webové stránky. Neosobní informace, které shromažďujeme a ukládáme, se vztahují na doménu, ze které návštěvník stránky přišel (známá jako odkazující webová stránka), datum a čas, kdy návštěvník navštívil naši stránku, čas strávený na naší stránce, na které odkazy bylo kliknuto, místo uživatele a jakou konfiguraci zařízení návštěvník používal.

Sledování třetích stran

Některé stránky na naší webové stránce mohou obsahovat speciální tagy (štítky), které posílají informace třetím stranám. Tyto tagy se nazývají tzv. webové majáky. Informace, které posílají, obecně zahrnují věci, jako je typ prohlížeče a IP adresa, informace o stránce a kdy byla navštívena, a informace poslané prostřednictvím cookies, které třetí strany nastavily na Vašem počítači.

Odstranění/smazání informací

  • Návštěvníci naší stránky mohou odstranit cookies uložené v jejich počítači tak, že je smažou z jejich prohlížeče. Prosím, navštivte následující odkaz pro více informací o cookies: http://www.aboutcookies.org
  • E-mailová adresa a obsah e-mailu od návštěvníků, kteří nám pošlou dotaz e-mailem, budou smazány po 180 dnech. V případě, že si přejete, aby byla Vaše e-mailová adresa a obsah Vašeho e-mailu smazány dříve, prosím, kontaktujte nás.

O citlivých informacích

Prosím, neposílejte nám, ani nám nesdělujte žádné osobní informace citlivého charakteru (jako jsou informace vztahující se na etnický původ, politické názory, náboženské nebo jiné vyznání, zdravotní stav, kriminální historii nebo členství v odborech), když nás budete kontaktovat e-mailem.

Odchozí odkazy

Naše webová stránka je informativní stránka, nezpracováváme žádosti o ESTA. Odkazujeme avšak návštěvníky na webovou stránku třetí strany, která není spojena s vládou ani ambasádou, a zpracovává žádosti o ESTA za poplatek. Můžete se rozhodnout, zda chcete o ESTA požádat, aktualizovat žádost nebo ji ověřit na webové stránce, na kterou Vás odkazujeme, nebo na oficiální stránce vlády USA.

Sdílení a předávání informací

Za určitých okolností můžeme sdílet nebo předávat informace o uživateli. Tyto okolnosti zahrnují:
- Převod informací přidružené společnosti, nebo v důsledku změn v naší společnosti. Jestliže je společnost v našem vlastnictví nebo je pod naší správou, nebo pokud my budeme pod správou jiné společnosti, je možné, že budeme sdílet informace s touto společností. V případě, že naše společnost bude spadat pod správu jiné společnosti, nebo se s ní spojí, nebo bude některá část naší společnosti prodána jiné společnosti, informace o uživatelích mohou být zahrnuty v tomto převodu nebo v prodeji.
- Sdílení informací povolené zákonem: Mohou nastat situace, kdy budeme v souladu se zákonem sdílet informace o uživateli se třetími stranami, které k nám nejsou přidružené.

Upozornění členů na změny v Ochraně osobních údajů

Je možné, že provedeme změny v naší Ochraně osobních údajů, pokud a když nás okolnosti dovedou k tomuto kroku. Pokud provedeme jakékoli změny, zveřejníme je na naší webové stránce společně s datem změn. Také provedeme změny v obsahu naší stránky, aby byly v souladu s našimi změněnými regulacemi.

Pokud budete užívat naši webovou stránku a naše služby po zveřejnění změn v naší Ochraně osobních údajů, budeme to považovat jako soulas s těmito změnami. Změny provedené v naší Ochraně osobních údajů se budou vztahovat pouze na informace, které jste nám poskytli po tom, kdy tyto změny vešly v platnost, pokud výslovně nebudete souhlasit opačně. V případě, že se rozhodneme použít Vaše osobní údaje jiným způsobem než je navrhnuto v naší Ochraně osobních údajů, která byla platná, když jste nám údaje poskytl/a, budeme Vás kontaktovat e-mailem a informujeme Vás o těchto změnách. Potom budete moci zvolit, zda Vaše informace můžeme či nemůžeme používat tímto novým a odlišným způsobem.

Přijetí podmínek

Navštívením této webové stránky souhlasíte s podmínkami naší Ochrany osobních údajů a Vaše následující přítomnost na stránce a užívání této stránky představuje Váš trvalý souhlas. Pokud nesouhlasíte s touto Ochranou osobních údajů, a to buď zcela nebo částečně, žádáme Vás, abyste opustil/a tuto stránku a přestala ji používat.

 

 

Tato webová stránka je provozována soukromou společností, není spojena s vládou Spojených států.