PÅBÖRJA MIN ESTA-ANSÖKAN   Pil

 

Återfå I-94: Hur du återfår ditt I-94 online

Besökare i USA kan återfå sitt senaste I-94 och nummer online. Det kan skrivas ut och visas upp som lagligt vistelsebevis. Att återfå sitt I-94 tar mindre än fem minuter.

Vad behöver jag för att återfå I-94?

För att återfå ditt senaste I-94 bevis måste du uppge följande information, vilken måste matcha exakt den informationen i ditt resedokument som användes vid ankomst till USA:

  • Passnummer
  • Passets utfärdsland
  • För- och efternamn
  • Födelsedatum

Varje internationell resenär kan återfå hens senaste I-94; men tillgängligheten ändrar inte den lagliga rätten att stanna i USA längre än tidigare villkor. Alla besökare måste följa villkoren för deras tillåtelse och klassificering.

Vad gäller om jag redan är i USA och behöver ett vistelsebevis?

Alla som har kommit till USA lagligt kan återfå och skriva ut sitt I-94, vilket kan uppvisas som ett lagligt vistelsebevis.

First Sample Retrieval I-94
Second Sample Retrieval I-94
Third Sample Retrieval I-94

 

 

Denna webbplats drivs av ett privat företag, som inte är anknutet till Förenta Staternas regering.