ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ESTA   Βέλος

 

Ανάκτηση Κάρτας Ι-94: Πώς να ανακτήσετε την Ι-94 online

Οι επισκέπτες στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να ανακτήσουν online την πιο πρόσφατη κάρτα καταχώρησης Εισόδου Ι-94 και του αριθμού της, τα οποία μπορούν να εκτυπωθούν και να αποτελέσουν ένδειξη της νόμιμης εισόδου τους στη χώρα. Η ανάκτηση της Ι-94 μπορεί να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Τι πρέπει να κάνω για την ανάκτηση της κάρτας Ι-94;

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην πιο πρόσφατη καταχώρηση της κάρτας σας Ι-94, θα χρειαστεί να δώσετε τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία θα πρέπει να καταχωρηθούν ακριβώς όπως εμφανίζονται στο ταξιδιωτικό σας έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε για να εισέλθετε στις ΗΠΑ:

  • Αριθμός διαβατηρίου
  • Χώρα Έκδοσης Διαβατηρίου
  • Όνομα και Επώνυμο
  • Ημερομηνία γέννησης

Κάθε διεθνής ταξιδιώτης μπορεί να έχει πρόσβαση στην πιο πρόσφατη κάρτα Ι-94 που έχει αποκτήσει. Ωστόσο, η διαθεσιμότητα της εν λόγω κάρτας σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται νομικό δικαίωμα παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες πέραν των αρχικών όρων και προϋποθέσεων που επιτρέπουν είσοδο στη χώρα. Όλοι οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εισόδου τους στη χώρα και της κατάταξής τους.

Τι πρέπει να κάνω στην περίπτωση που βρίσκομαι ήδη στις ΗΠΑ και χρειάζεται απόδειξη ότι μου επιτράπηκε η είσοδος στη χώρα;

Όποιος έχει εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες νομίμως μπορεί να ανακτήσει και να εκτυπώσει την κάρτα I-94, η οποία μπορεί να παρουσιαστεί ως νόμιμη καταχώρηση εισόδου στη χώρα.

First Sample Retrieval I-94
Second Sample Retrieval I-94
Third Sample Retrieval I-94

 

 

Η λειτουργία αυτού του ιστότοπου γίνεται από μια ιδιωτική εταιρεία και δεν συνδέεται με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.