PÅBÖRJA MIN ESTA-ANSÖKAN   Pil

 

I-94 Online circles images

Formulär I-94 Online för personer som reser till USA via land

Resenärer som anländer till USA via land kan ansöka om ett provisorisk I-94 online. Endast I-94 kan användas som lagligt vistelsebevis.

 

 

Behöver jag ett I-94 för att resa till USA?

Alla resenärer behöver en I-94 förutom följande undantag:

 • Amerikanska medborgare
 • Invandrare som återvänder till USA.
 • Invandrare med immigrantvisum
 • De flesta kanadensiska medborgare, vare sig det är för genomresa eller besök i landet.

Vad är detta?Vad är ett I-94?

U.S. Department of Homeland Security utfärdar I-94 för att bland annat registrera ankomst eller avresa för invandrare som anländer till USA, vars status har ändrats under tiden i landet eller som förväntas stanna i USA. Det här formuläret kopplas till (icke invandrare) besökarnas pass av en tulltjänsteman (CBP) vid ankomst till USA. Besökaren måste lämna USA senast datumet som är stämplat på formuläret.

CBP har automatiserat I-94 formuläret för resenärer som kommer till landet. Det är för att förenkla inträdesprocessen, förbättra effektivitet och sänka arbetskostnaderna. Istället för ett pappersformulär kommer resenärer att få ett elektroniskt I-94, förutom under speciella omständigheter. Dessa resenärer kommer också få en stämpel från CBP på sitt resedokument.

 

I-94 Online Sample Image

 

När ska jag skicka in min onlineansökan om I-94?

Om du planerar att resa till USA via land kan du ansöka och betala för ett I-94 online. Om du kommer resa till USA via luft eller hav behöver du inte ansöka om ett I-94.

Vänligen observera att I-94 från onlineansökan endast är provisoriska och det första steget i ansökningsprocessen. Du måste fullfölja resterande steg i ansökan vid gränstullen för att få det slutgiltiga dokumentet som ger dig laglig tillåtelses in i USA.

Vad gör jag om jag glömmer mitt ansökningsnummer?

För att ansöka behöver du följande information, exakt som den står i ditt resedokument som användes vid ankomst till USA:

 • Passets utfärdsland. Det är medborgarlandet som finns tryckt på ditt pass. Det är den nationella myndigheten som har utfärdat ditt pass, oavsett var du har hämtat ditt pass.
 • Ditt passnummer, precis som det står skrivet på den biografiska sidan. Det numret kan bestå av siffror och/eller bokstäver så du bör se efter noggrant. Tecken som ofta är svåra att skilja åt är 0 (noll) och bokstaven O. 1 (ett) och bokstaven I.
 • Ditt familjenamn/efternamn som det står under ”efternamn” i ditt resedokument. Om du inte är säker på vilket namn, titta på den ”maskinläsliga zonen” i ditt pass. Det är det namnet som används.
 • Ditt förstanamn som det står under ”förstanamn/tilltalsnamn” i ditt resedokument. Inga andra namn som titlar, smeknamn eller andranamn ska uppges.
 • Ditt födelsedatum inklusive månad, dag och året du föddes.

Om namnet i ett pass eller på ett visum är otydligt hänvisas du till den maskinläsliga zonen längst ned på dokumentet/kortet. Detta kommer alltid följa ISO-standarden.

Om du ansöker online om ett nytt I-94 behöver du:

 • Utfärdslandet: landet som visumet utfärdades i. För I-94 kommer det fältet alltid vara USA.
 • Visum eller gränskortsnumret (BCC): visumnumret är det röda numret i det nedre högra hörnet på ditt visum, ovanför den maskinläsliga zonen.
 • Utfärdsdatumet: dagen, månaden och året ditt visum utfärdades.

Om jag ansöker och betalar för ett I-94 online, behöver jag infinna mig vid gränstullen?

Ja. Du måste fortfarande infinna dig vid gränstullen för att fullfölja processen och få ditt papper. Du får endast en provisorisk I-94 från onlineansökan. Att betala online hjälper hanteringen vid gränstullen.

…Jag permanent och lagligen bor i Förenta staterna?Om jag ansöker om ett I-94 online, kan jag nekas inträde till USA?

Allt inträde till USA beslutas av en CBP-tjänsteman vid gränstullen vid ansökan eller ankomst med I-94. Som resenär ska du vara beredd på att uppvisa bevis för syftet med din resa eller kunna bevisa anställning eller boende under intervjun. Om inträde nekas kommer CBP ge information om dina alternativ. Det görs ingen återbetalning eller går att byta in avgiften för I-94. Om du nekas inträde eller utvisas från USA av någon anledning kommer avgiften inte återbetalas.

Efter onlineansökan, får jag ett provisoriskt pappersbevis?

Nej, men du får ett kvitto som du ska skriva ut och spara. Vid gränstullen kommer en CBP-tjänsteman att söka upp ditt provisoriska I-94 i CBP-systemet med hjälp av ditt pass.

Efter fullföljd onlineansökan om ett provisoriskt I-94, vad behöver jag ta med mig till gränstullen för att fullfölja ansökningsprocessen?

För att fullfölja ansökan behöver du:

 • Infinna dig vid gränstullen inom sju dagar. Om du inte infinner dig inom sju dagar eller av annan anledning inte får ett I-94 får du inte pengarna tillbaka.
 • Vid gränstullen ska du uppge in din biometriska information (om så krävs) och genomföra en intervju.
 • Om du frågas av tull- och gränskontrollen ska du vara beredd på att visa bevis på var du bor, arbetar och/eller dina resplaner.
 • När ansökan är godkänd kommer CBP att utfärda en papperskopia av I-94 och dokumentera din klassificering och tillåtelse till ett visst datum. Spara det här dokumentet och visa upp det för en myndighet, juridisk tjänsteman, organisation, institution eller arbetsgivare som kräver bevis på laglig vistelse i landet.

 

 

Denna webbplats drivs av ett privat företag, som inte är anknutet till Förenta Staternas regering.