START MIN ESTA-SØKNAD   Pil

 

I-94 Online circles images

Online I-94 skjema for besøkende til USA via landegrenser.

Reisende som ankommer USA via landegrenser kan søke om et provisorisk I-94 skjema på nett. Kun I-94 dokumentet kan brukes som bevis på lovlig innreise.

 

 

Trenger jeg et I-94 skjema for å reise til USA?

Alle reisende til USA trenger et I-94 skjema, med følgende unntak:

 • Amerikanske statsborgere
 • Innvandrere med oppholdstillatelse som returnerer til USA
 • Innvandrere med visum
 • De fleste canadiske statsborgere, enten på besøk i USA eller på gjennomreise

Hva er I-94 skjemaet?

Det amerikanske sikkerhetsdepartementet utsteder I-94 dokumentet som det offisielle skjemaet på ankomst og avgang for utlendinger som ankommer USA. Grunner for dette er blant annet, for de hvor status har endret seg under oppholdet i USA, eller som forlenger sitt opphold I USA. Dette skjemaet blir vanligvis festet på den (ikke-immigranter) besøkendes pass av en toll og grensekontrollør (CBP) betjent ved innreise til USA. Den reisende er pålagt å forlate USA innen datoen som er stemplet på skjemaet.

Toll og grensekontrollørene har automatisert I-94 dokumentet for reisende som kommer inn i landet, for å effektivisere adgangsprosessen, forbedre effektivitet, og minske driftskostnader. Istedenfor et papirskjema så vil reisende motta et elektronisk I-94, unntatt under spesielle omstendigheter. Disse reisende vil også motta et adgangsstempel fra toll og grensekontrollen på deres reisedokument.

 

I-94 Online Sample Image

 

Når bør jeg sende inn min I-94 søknad på nett?

Dersom du har planer om å reise til USA via landegrenser så kan du fremskynde prosessen ved å søke og betale for ditt I-94 skjema på nett. Hvis du skal reise til USA via luft eller sjø, så trenger du ikke å søke om et I-94 skjema.

Vær oppmerksom på at I-94 skjemaet du mottar via søknad på nett kun er provisorisk, og er første steg i I-94 søknadsprosessen. Du må fullføre de gjenstående stegene i søknadsprosessen ved ankomst for å kunne motta det endelige dokumentet som tillater lovlig innreise til USA.

Hva gjør jeg hvis jeg glemmer søknadsnummeret mitt?

For å kunne søke, så trenger du følgende informasjon, slik det fremstår på reisedokumentet som du bruker for å reise inn i USA:

 • Passets utstedelsesland, som er landet hvor du er statsborger i og som står oppført i passet. Dette er myndigheten som har utstedt passet ditt, uavhengig av hvor du fysisk hentet ut passet ditt.
 • Ditt passnummer, akkurat slik det står oppført i passet. Dette nummeret kan inkludere tall og/eller bokstaver som du må være oppmerksom på. Tegn som ofte forveksles med hverandre inkluderer 0 (null) og bokstaven “O” og 1 (en) og bokstaven “I”
 • Etternavnet ditt slik det står oppført i “Etternavn” feltet på ditt amerikanske reisedokument. Dersom du er usikker på hvilket navn du skal bruke, så kan du referere til den “maskinlesbare sonen” på passet ditt, da dette som regel er navnet som brukes.
 • Your first name/given name as it is listed in the “First Name” or “Given Name” field on your U.S. travel document. No other names should be included, such as titles, nicknames, or middle names.
 • Din fødselsdato, inkludert måned, dag, og året du ble født.

Dersom navneformatet er tvetydig på pass eller visum, referer til den maskinlesbare sonen nederst på dokumentet. Disse vil alltid følge ISO standard konvensjonen.

Hvis du søker om et nytt I-94 på nett så vil du i tillegg trenge:

 • Visumets utstedelsesland: Landet som har utstedt ditt visum. For I-94 formål, så vil dette feltet alltid være USA.
 • Visum eller grenseovergangskort (BCC) nummer: Visumnummeret er det røde nummeret nederst i høyre hjørne på visumet over den maskinlesbare sonen.
 • Visum utstedelsesdato: Dag, måned, og år som visumet ble utstedt til deg.

Hvis jeg søker og betaler for et I-94 på nett, må jeg møte opp ved ankomst?

Ja. Du må fortsatt møte opp ved ankomst for å fullføre prosessen og motta ditt papirskjema. Du vil kun motta et provisorisk I-94 skjema fra søknaden på nett. Å betale på nett hjelper med å fremskynde prosessen ved ankomst.

Dersom jeg søker om et I-94 på nett, kan jeg bli nektet adgang til USA?

All adgang til USA bestemmes av en toll og grensekontrollør ved ankomst under søknad om adgang eller I-94 tillatelse. Som en reisende, vær forberedt på å vise til formålet og hensikten med reisen og bevis på arbeid eller bosted under intervjuet. Dersom adgang nektes, vil toll og grensekontrollen gi deg informasjon om dine muligheter. Det er ingen refusjon, overføringer, eller bytte av I-94 avgiften. Dersom du nektes adgang eller blir fjernet fra USA av en eller annen grunn, så vil denne avgiften ikke bli returnert.

Mottar jeg et provisorisk/midlertidig papirskjema etter å ha søkt på nett?

Nei, men du vil motta en kvittering som du bør skrive ut og ta vare på for din egen referanse. Ved ankomst vil en toll og grensekontrollør kunne søke opp din provisoriske I-94 i systemet ved hjelp av passet ditt.

Etter å ha fullført søknaden på nett for et provisorisk I-94, hva må jeg ta med ved ankomst for å fullføre søknadsprosessen?

For å fullføre søknaden må du:

 • Møte opp ved ankomst innen syv dager. Dersom du ikke møter opp innen syv dager eller ikke får utstedt et I-94 av en eller annen grunn, så er det ingen refusjon.
 • Avgi fingeravtrykk ved ankomst (dersom dette er påkrevd) og gjennomfør et intervju.
 • Vær forberedt på å vise bevis på ditt statsborgerskap, arbeidssituasjon og /eller reiseplaner, dersom du blir bedt om det av en toll og grensekontrollør (CBP).
 • Når søknaden din har blitt godkjent, så vil toll og grensekontrollen (CBP) utstede et papirskjema I-94 som dokumenterer din adgang og oppholdstillatelsesdato. Behold dette skjemaet for reisen og vis det frem til myndigheter, politi, organisasjon, institusjon eller arbeidsgiver som krever bevis på lovlig innreise.

 

 

Dette nettstedet drives av et privat selskap, og er ikke tilknyttet amerikanske myndigheter.