ESTA KÉRELEM ELINDÍTÁSA   Nyíl

 

I-94 Online circles images

I-94-es nyomtatvány szárazföldön az USA-ba utazók számára

Azon utazók, akik szárazföldi határon keresztül lépnek be az Egyesült Államokba, az interneten keresztül igényelhetnek ideiglenes I-94 formanyomtatványt. Csak a nyilvántartott I-94 szolgálhat a törvényes belépés bizonyítékául.

 

 

Szükségem van az I-94 űrlapra ahhoz, hogy az USA-ba utazhassak?

Mindenkinek, aki az Egyesült Államokba utazik, szüksége van az I-94 űrlapra, ez alól kivételt képeznek:

 • Az amerikai állampolgárok
 • Az USA-ba visszatérő külföldiek, akik az országban tartózkodnak
 • A bevándorló vízummal rendelkező külföldi állampolgárok
 • A legtöbb kanadai állampolgár, ha az USA-ba látogat vagy átutazik az országon

Mi az az I-94 formanyomtatvány?

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma adja ki az I-94-es nyomtatványt, amely az USA-ba látogató azon külföldi személyek érkezéséhez vagy távozásához kötődő hivatalos dokumentum, akik státusza megváltozott az Egyesült Államokban való tartózkodásuk alatt, vagy akik meghosszabbítják az amerikai tartózkodási idejüket, stb. Ezt az űrlapot általában a (nem-bevándorló) látogatói útlevélhez csatolja hozzá a Vám- és Határőrség (a CBP) egyik tisztje az USA-ba történő belépéskor. A látogató köteles elhagyni az USA-t a nyomtatványon megjelölt időpontig.

A CBP automatizálta az I-94 formanyomtatványt az országba belépő utazók számára, hogy modernizálják a belépés folyamatát, növeljék a hatékonyságot, és csökkentsék a működtetési költségeket. A speciális esetek kivételével a papíralapú nyomtatvány helyett az utazók egy elektronikus I-94-et fognak kapni. Az utazók egyúttal a belépést igazoló pecsétet is meg fogják kapni az úti okmányukba.

 

I-94 Online Sample Image

 

Mikor kell benyújtanom az I-94-re vonatkozó online igénylésemet?

Amennyiben Ön azt tervezi, hogy szárazföldi határon keresztül lép be az USA-ba, akkor felgyorsíthatja a folyamatot azzal, ha az I-94-es nyomtatványát az interneten keresztül igényli és fizeti ki. Ha légi vagy vízi úton szándékozik belépni az országba, akkor nem kell kérelmeznie az I-94-et.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az interneten keresztül kapott I-94-es formanyomtatvány csupán ideiglenes, és ez az I-94 igénylési folyamatának első lépése. Az igénylés további lépéseit a belépőkapunál kell megtennie annak érdekében, hogy megkapja a végleges dokumentumot, amely törvényes belépést biztosít Önnek az Egyesült Államokba.

Mit tegyek, ha elfelejtettem a kérelmem számát?

Az igényléshez az alábbi adatok megadása szükséges abban a formában, ahogyan azok az USA-ba történő belépéshez használt okmányában szerepelnek:

 • Az útlevelét kiállító ország neve, amely az az ország, melynek Ön állampolgára az útlevele alapján. Ez az a hatóság, amely kiállította az Ön útlevelét függetlenül attól, hogy fizikailag hol jutott hozzá az útleveléhez.
 • Az útlevélszáma olyan formában, ahogyan az az adatait tartalmazó oldalon fel van tüntetve. Ez a szám tartalmazhat számokat és/vagy betűket, így különösen körültekintőnek kell lennie. A 0 (nulla) és az „O” betű, valamint az 1 (egy) és az „I” betű azon karakterek közé tartoznak, amelyeket gyakran össze szoktak keverni.
 • Az Ön családi neve/vezetékneve, ahogyan az a „Családi név” vagy a „Vezetéknév” mezőben szerepel az USA-ba való utazáshoz használt okmányában. Ha nem tudja biztosan, hogy melyik nevet használja, nézzen utána az útlevelében a „Géppel olvasható területen”, mert rendszerint az az a név, amelyet használnia kell.
 • Az Ön keresztneve/utóneve, ahogyan az a „Keresztnév” vagy az „Utónév” mezőben szerepel az USA-ba való utazáshoz használt okmányában. Más nevet, például titulust, becenevet vagy második utónevet nem kell pluszban megadnia.
 • A születési dátuma – a hónap, a nap és az év egyaránt.

Ha a név formátuma nem egyértelmű az útlevélben vagy a vízumon, akkor nézze meg a Géppel olvasható területet az okmány/a kártya alján. Ezek mindig megfelelnek az ISO szabványnak.

Amennyiben Ön az interneten keresztül igényel új I-94-et, szüksége lesz az alábbiakra is:

 • A vízumot kiállító ország: Ez az az ország, amely kiállította az Ön vízumát. Az I-94-hez ez minden esetben az Egyesült Államok lesz.
 • Vízum vagy a Határátkeléshez szükséges kártya (BCC) száma: A vízum száma az a piros szám, amely a jobb alsó sarokban látható a Géppel olvasható terület felett.
 • A vízum kiállításának dátuma: Az a nap, hónap és év, amikor az Ön számára kiállították a vízumot.

Ha az interneten keresztül kérelmezem és fizetem ki az I-94-et, meg kell jelennem a belépőkapunál?

Igen. Az eljárás befejezéséhez és a dokumentum kézhezvételéhez akkor is meg kell jelennie a belépőkapunál. Online igényléskor csupán egy ideiglenes I-94-et fog kapni. Az interneten keresztül történő fizetés segít felgyorsítani az eljárást a belépőkapunál.

Ha az interneten keresztül kérelmezem az I-94-et, megtagadhatják tőlem az USA-ba való belépést?

Az USA-ba történő bebocsátásról a CBP tisztje dönt a belépőkapunál a belépés iránti kérelmezési eljárás során vagy az I-94 engedélyeztetésekor. Utazóként legyen felkészülve arra, hogy az interjú során be tudja mutatni az utazásának célját és szándékát, tudja bizonyítani azt, hogy van munkahelye, és tudja igazolni a lakhelyének hollétét is. Ha megtagadják Öntől a belépést, akkor a CBP információval fogja ellátni arról, hogy milyen további lehetőségei vannak. Az I-94 árának visszatérítésére, visszautalására és kompenzációra nincs mód. Ha bármilyen oknál fogva megtagadják Öntől a belépést, vagy eltávolítják az országból, akkor ezt az összeget nem fogja visszakapni.

Az online kérelmezést követően kapok egy ideiglenes/átmeneti dokumentumot?

Nem, de kap egy elismervényt, amelyet ki kell nyomtatnia és meg kell őriznie igazolásként. A belépőkapunál a CBP tisztje meg tudja keresni az Ön ideiglenes I-94-es dokumentumát a CBP rendszerében, ha bemutatja neki az útlevelét.

Miután végeztem az ideiglenes I-94 online igénylésével, mit kell majd magammal vinnem a belépőkapuhoz az eljárás befejezéséhez?

Az igénylés befejezéséhez az alábbi teendői vannak:

 • Legyen ott a belépőkapunál hét napon belül. Amennyiben nem jelenik meg hét napon belül, vagy bármilyen okból nem adják ki Önnek az I-94-et, abban az esetben nem kap visszatérítést.
 • A belépőkapunál – amennyiben szükséges – adja meg a biometrikus adatait, és csinálja végig az interjút.
 • Legyen felkészülve arra, hogy a lakhelyének hollétét, a foglalkoztatottságát és/vagy az útitervére vonatkozó információt bizonyítékokkal is alá tudja támasztani, ha a Vám- és Határőrség (a CBP) tisztje arra kéri.
 • Miután jóváhagyták a kérelmét, a CBP kiállítja Önnek a papíralapú I-94-et, amely dokumentálja a belépési kategóriát és az engedélyezett tartózkodás záró dátumát. Őrizze meg ezt a dokumentumot az utazásához, és mutassa be annak a kormánytisztviselőnek, nyomozóhatóságnak, szervezetnek, intézménynek vagy munkáltatónak, aki a törvényes belépésének bizonyítását kéri.

 

 

Ezt a weboldalt egy magáncég üzemelteti, mely nem áll kapcsolatban az Egyesült Államok kormányával.