UZSĀKT MANA ESTA PIETEIKUMA AIZPILDĪŠANU   Bultiņa

 

I-94 Online circles images

I-94 veidlapa tiešsaistē ceļotājiem, kas ierodas ASV pa sauszemi

Ceļotāji, kas ierodas Amerikas Savienotajās Valstīs pa sauszemi, var pieteikties I-94 veidlapas saņemšanai tiešsaistē. Tikai I-94 veidlapa var tikt izmantota kā pierādījums likumīgai ieceļošanai ASV.

 

 

Vai man ir nepieciešama I-94 veidlapa, lai ceļotu uz ASV?

Visiem ceļotājiem, kas plāno ieceļot ASV, ir nepieciešama I-94 veidlapa, bet ar sekojošiem izņēmumiem:

 • ASV pilsoņi
 • Citu valstu pilsoņi ar uzturēšanās atļauju, kas atgriežas ASV
 • Citu valstu pilsoņi ar imigrantu vīzām
 • Lielākā daļa Kanādas pilsoņu, kas ieceļo ASV vai šķērso ASV kā tranzītvalsti.

Kas ir I-94 veidlapa?

Amerikas Savienoto Valstu Iekšzemes drošības departaments izsniedz I-94 veidlapu kā oficiālu iebraukšanas vai izbraukšanas no ASV apliecinājumu citu valstu pilsoņiem, kas ierodas Amerikas Savienotajās Valstīs, kuru statuss ir mainījies, atrodoties ASV vai kuri pagarina savu atļauto uzturēšanās termiņu. Parasti šo veidlapu pie pases (ne imigrantiem) piestiprina Muitas un robežsardzes dienesta darbinieks, ceļotājam ierodoties ASV. Ceļotāja pienākums ir pamest Amerikas Savienotās Valstis līdz datumam, kas ir norādīts uz veidlapas.

ASV Muitas un robežsardzes dienests ir automatizējis I-94 veidlapas izsniegšanu ceļotājiem, kas ierodas ASV, lai paātrinātu robežas šķērsošanas procesu, paaugstinātu efektivitāti un samazinātu izdevumus. Parasti ceļotājiem tiek izsniegta I-94 veidlapas elektroniskā versija, izņemot īpašus gadījumus. Šķērsojot ASV robežu, ASV Muitas un robežsardzes dienesta darbinieks ceļotāja ceļošanas dokumentā iespiedīs zīmogu, kas apliecina to, ka ceļotājs ir ieceļojis ASV likumīgi.

 

I-94 Online Sample Image

 

Kad ir jāiesniedz tiešsaistes pieteikums I-94 saņemšanai?

Ja plānojat ierasties ASV, šķērsojot sauszemes robežu, jūs varat paātrināt procesu, piesakoties un apmaksājot I-94 veidlapu tiešsaistē. Ja plānojat ieceļot ASV ar lidmašīnu vai kuģi, jums nav jāpiesakās I-94 veidlapas saņemšanai.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka I-94 veidlapa, ko saņemsiet piesakoties tiešsaistē ir tikai informatīva, un tā ir tikai pirmais solis I-94 saņemšanas procesā. Jums ir jāveic pārējie pieteikšanās procesa soļi ierašanās vietā, lai saņemtu dokumentu, kas ļauj jums likumīgā veidā šķērsot Amerikas Savienoto Valstu robežu.

Kā man rīkoties, ja es esmu aizmirsis/-usi sava pieteikuma numuru?

Lai pieteiktos, jums ir jānorāda sekojoša informācija tieši tā, kā tā ir norādīta jūsu ceļošanas dokumentos, kurus izmantojāt ieceļošanai ASV:

 • Jūsu pases izdevējvalsts jeb valsts, kuras pilsonis jūs esat. Šī ir valsts, kas ir izsniegusi jūsu pasi, neatkarīgi no tā, kur jūs fiziski saņēmāt savu pasi.
 • Jūsu pases numurs tieši tā, kā tas ir norādīts jūsu pases biogrāfisko datu lapā. Šo numuru var veidot gan cipari, gan burti, un tāpēc jums ir uzmanīgi jāievada šie dati. Simboli, kurus bieži jauc, ir 0 (nulle) un burts "O", skaitlis 1 (viens) un burts "l".
 • Jūsu uzvārds tā, kā tas ir norādīts laukā "Uzvārds" dokumentā, kuru jūs izmantojat ieceļošanai ASV. Ja neesat pārliecināti par to, kādu uzvārdu norādīt, apskatiet lauku "Automātiski nolasāmais lauks" savā pasē, jo parasti tiek izmantots šeit norādītais uzvārds.
 • Jūsu uzvārds tā, kā tas ir norādīts laukā "Vārds" dokumentā, kuru jūs izmantojat ieceļošanai ASV. Nedrīkst norādīt jebkādus citus vārdus, titulus, iesaukas vai otros vārdus.
 • Jūsu dzimšanas datums, norādot jūsu dzimšanas mēnesi, dienu un gadu.

Ja vīzā vai pasē izmantotais datuma formāts jums nav skaidrs, skatiet "Automātiski nolasāmo lauku", kas atrodas dokumenta/kartes apakšējā daļā. Šajā sadaļā dati vienmēr tiek norādīti atbilstoši ISO standartam.

Ja piesakāties I-94 saņemšanai tiešsaistē, jums būs jānorāda:

 • Vīzas izdevējvalsts: Valsts, kas izsniedza jums vīzu. I-94 pieteikuma gadījumā šī valsts vienmēr būs Amerikas Savienotās Valstis.
 • Vīzas vai Robežas šķērsošanas kartes (BCC) numurs: Vīzas numurs ir sarkanā krāsā norādītais numurs jūsu vīzas labajā apakšējā stūrī virs "Automātiski nolasāmā lauka".
 • Vīzas izsniegšanas datums: Diena, mēnesis un gads, kad jums tika izsniegta vīza.

Ja es piesakos un apmaksāju I-94 veidlapu tiešsaistē, vai man ir jāierodas ASV robežas šķērsošanas vietā?

Jā. Jums ir jāierodas ASV robežas šķērsošanas vietā, lai pabeigtu procesu un saņemtu I-94 veidlapu papīra formātā. Tiešsaistē aizpildītā I-94 veidlapa ir tikai informatīva. Apmaksa tiešsaistē ļauj paātrināt I-94 veidlapas saņemšanas procesu ASV robežas šķērsošanas vietā.

Ja es piesakos I-94 saņemšanai tiešsaistē, vai man var tikt liegta ieceļošana Amerikas Savienotajās Valstīs?

Lēmumu par atļaujas ieceļot ASV piešķiršanu pieņem ASV Muitas un robežsardzes dienesta darbinieks ASV robežas šķērsošanas vietā brīdī, kad tiek aizpildīts pieteikums I-94 veidlapas vai ieceļošanas atļaujas saņemšanai. Intervijas laikā jums ir jābūt gataviem uzrādīt jūsu ceļošanas mērķi, kā arī jāsniedz pierādījumi par nodarbinātību un dzīvesvietu. Ja ieceļošana ASV jums būs liegta, Muitas un robežsardzes dienesta darbinieks sniegs jums informāciju par jūsu tālākajām iespējām. Samaksa par I-94 veidlapu netiek atgriezta, pārskaitīta vai apmainīta. Ja jums ir liegta ieceļošana ASV vai ja jūs tiekat izraidīts no ASV jebkura iemesla dēļ, šī summa jums netiks atgriezta.

Pēc pieteikuma iesniegšanas tiešsaistē es saņemšanu informatīvu/īslaicīgu veidlapas papīra versiju?

Nē, bet jūs saņemsiet kvīti, kas ir jāizdrukā un jāsaglabā. ASV robežas šķērsošanas punktā, ASV Muitas un robežsardzes dienesta darbinieks apskatīs jūsu tiešsaistē aizpildīto I-94 veidlapu, izmantojot jūsu pases datus.

Pēc tiešsaistes pieteikuma I-94 aizpildīšanai, kas ir nepieciešamas ASV robežas šķērsošanas vietā, lai pabeigtu I-94 pieteikuma procesu?

Lai pabeigtu I-94 pieteikuma procesu, jums ir:

 • Jāierodas ASV robežas šķērsošanas vietā septiņu dienu laikā. Ja neieradīsieties ASV robežas šķērsošanas vietā septiņu dienu laikā vai jums netiks izsniegta I-94 veidlapa jebkura iemesla dēļ, samaksātā nauda netiks atgriezta.
 • ASV robežas šķērsošanas vietā jums ir jānodod biometriskie dati (ja nepieciešams) un jāpiedalās intervijā.
 • Esiet gatavi uzrādīt pierādījumus par jūsu dzīvesvietu, darba vietu un/vai ceļošanas plāniem, jo šo informāciju var pajautāt Muitas un robežsardzes dienesta darbinieks.
 • Pēc jūsu pieteikuma apstiprināšanas jūs saņemsiet I-94 veidlapu papīra formātā, un veidlapā būs norādīta jūsu ieceļošanas atļaujas klase un uzturēšanās atļaujas termiņš. Saglabājiet šo veidlapu visu ceļojuma laiku, lai uzrādītu to ASV valdības darbiniekiem, policijai, darba devējiem un jebkurai citai amatpersonai, kas pieprasa pierādījumus tam, ka jūs ieradāties ASV likumīgi.

 

 

Vietni uztur privāts uzņēmums un tai nav nekādas saistības ar Amerikas Savienoto Valstu valdību