ALUSTA MINU ESTA TAOTLUST   Noole

 

I-94 Online circles images

I-94 vorm Ameerika Ühendriikidesse maismaad pidi sisenevatele reisijatele

Maismaad pidi Ameerika Ühendriikidesse sisenevad reisijad saavad taotleda elektroonilist I-94 vormi. Seadusliku maale sisenemise tõendiks on vaid I-94 dokument.

 

 

Kas mul on USAsse reisimiseks vaja I-94 vormi?

Kõigil Ameerika Ühendriikidesse sisenevatel reisijatel, väljaarvatud järgnevad erandid, peab olema I-94 vorm:

 • USA kodanikud
 • USAs püsiva elamisloaga elavad välismaalased
 • Välismaalased, kellele on väljastatud immigrandi viisa
 • Enamik USAsse reisivatest või sealt transiidi korras läbi sõitvatest Kanada kodanikest

Mis on I-94 vorm?

USA Sisejulgeolekuministeerium väljastab I-94 vormi Ameerika Ühendriikidesse sisenevatele välismaalastele ametliku tõendina nende riiki saabumisest või riigist väljumisest, muuhulgas juhtudel, kui nende staatus on Ameerika Ühendriikides viibimise ajal muutunud või kui nad on riigis viibimise aega pikendanud. Vormi kinnitab tavaliselt (mitte-immigrandist) reisija passi Ameerika Ühendriikidesse sisenemisel tolli- ja piirivalve ametnik. USAst lahkumisel tembeldatakse reisija vormile lahkumise kuupäev.

Vastuvõtuprotsessi tõhustamise ja tegevuskulude vähendamise eesmärgil on tolli- ja piirivalve amet I-94 vormi riiki sisenevate reisijate jaoks automatiseerinud. Väljaarvatud erandolukorras saavad reisijad paberil vormi asemel elektroonilise I-94 vormi. Nimetatud reisijad saavad tolli- ja piirivalve ametilt oma reisidokumendile ka kinnitava templi.

 

I-94 Online Sample Image

 

Millal ma peaksin oma elektroonilise I-94 taotluse esitama?

Kui soovite siseneda Ameerika Ühendriikidesse maismaad pidi, saate protsessi kiirendada sellega, et taotlete I-94 vormi ning tasute selle eest elektrooniliselt. Kui sisenete USAsse õhu- või mereteed pidi, pole teil vaja I-94 vormi taotleda.

Palun pange tähele, et elektrooniliselt saadud I-94 vorm on vaid eeldokument ja I-94 taotlemise protsessi esimene samm. Selleks, et saada kehtiv dokument, mis võimaldab teil seaduslikult Ameerika Ühendriikidesse siseneda, tuleb teil riiki sisenemisel täita taotlusprotsessi teised etapid.

Mida teha, kui unustasin oma taotluse numbri?

Taotlemiseks on teil vaja järgnevat teavet sellisel kujul nagu see on teie Ameerika Ühendriikidesse sisenemiseks kasutatavatel reisidokumentidel:

 • Teie passi väljastanud riik ehk teie kodakondsus. Vaatamata sellele, kust te reaalselt oma passi kätte saite, on just see riik teile passi väljastanud.
 • Teie passi number täpselt sellisel kujul nagu see on passi fotoga lehel. Passi number võib koosneda nii numbritest kui tähtedest, mistõttu tasub seda edastades olla tähelepanelik. Sageli aetakse omavahel segamini 0 (null) ja O-täht ning 1 (üks) ja I-täht.
 • Teie perekonnanimi sellisel kujul nagu see on kirjas USA reisidokumendi vastavas väljas. Kui te pole kindel, millist nime kasutada, vaadake oma passi „masinloetavat ala“, mis sisaldab tavaliselt teie perekonnanime.
 • Teie eesnimi sellisel kujul nagu see on kirjas USA reisidokumendi vastavas väljas. Tiitlid, hüüdnimed või teised eesnimed/keskmised nimed tuleks jätta lisamata.
 • Teie sünnikuupäev, kaasaarvatud teie sündimise kuu, päev ja aasta.

Kui passis või viisas leiduv nimekuju on ebaselge, vaadake dokumendi/kaardi alaservas olevat masinloetavat ala, mis järgib alata standardset ISO-konventsiooni.

Kui te taotlete uut elektroonilist I-94 vormi, vajate te veel:

 • Viisa väljastanud riik: Riik, mis väljastas teie viisa. I-94 puhul on selleks riigiks alati Ameerika Ühendriigid.
 • Viisa või piiriületuskaardi number: Viisa number on viisa paremas alumises nurgas, masinloetava ala kohal paiknev punane number.
 • Viisa väljastamise kuupäev: Teie viisa väljastamise päev, kuu ja aasta.

Kui ma taotlen elektroonilist I-94 vormi ning selle eest tasun, kas mul tuleb siis ilmuda piiriületuspunkti?

Jah. Protsessi lõpetamiseks ning paberil vormi saamiseks tuleb teil sellegipoolest ilmuda piiriületuspunkti. Elektrooniline I-94 vorm on vaid eeldokument. Vormi eest tasumine Internetis kiirendab taotlusprotsessi piiril.

Kui ma taotlen elektroonilist I-94 vormi, kas mulle võidakse sellegipoolest Ameerika Ühendriikidesse sisenemine keelata?

USAsse sisenemise üle otsustab I-94 loa taotlemisel alati tolli- ja piirivalveametnik piiriületuspunktis. Reisijana tuleb teil olla valmis tõestama oma reisi eesmärki ning vastama tööhõivet ja elukohta puudutavatele küsimustele. Juhul, kui teile riiki sisenemine keelatakse, teavitab tolli- ja piirivalveamet teid olemasolevatest võimalustest. I-94 tasu ei tagastata ega vahetata millegi vastu. Kui teile mingil põhjusel USAsse sisenemine keelatakse või teid maalt välja saadetakse, nimetatud tasu ei tagastata.

Kas mulle väljastatakse elektroonilise taotluse esitamise järel ajutine paberist vorm?

Ei, kuid teile väljastatakse kviitung, mille te peaksite välja printima ning alles hoidma. Piiriületuspunktis näeb tolli- ja piirivalveametnik teie elektroonilist I-94 dokumenti teie passi kasutades.

Mis mul tuleb pärast elektroonilise I-94 vormi täitmist piiriületuspunkti taotlusprotsessi lõpetamiseks kaasa võtta?

Taotluse lõpule viimiseks tuleb teil:

 • Ilmuda piiriületuspunkti seitsme päeva jooksul. Juhul, kui te seitsme päeva jooksul riiki ei sisene või teile I-94 dokumenti mingil põhjusel ei väljastata, juba makstud tasu ei tagastata.
 • Edastada piiriületuspunktis oma biomeetrilised andmed (vajadusel) ja sooritada intervjuu.
 • Olge valmis tolli- ja piirivalve ametniku nõudmisel tõendama oma püsivat elukohta, töökohta ja/või reisi eesmärki.
 • Kui teie taotlus on rahuldatud, väljastab tolli- ja piirivalveamet teile paberkandjal I-94 vormi, millel on märgitud teie vastuvõtmise klass ja maksimaalne riigis viibimise aeg. Hoidke see vorm reisides alles ning esitage see ametiisikutele, politseiametnikele, organisatsioonidele, institutsioonidele või tööandjale, kes soovivad tõendit seaduslikust riiki sisenemisest.

 

 

Seda veebilehte haldab eraettevõte, kes ei ole seotud Ameerika Ühendriikide valitsusega.