PÅBÖRJA MIN ESTA-ANSÖKAN   Pil

OFTA STÄLLDA FRÅGOR OCH SVAR


Vad är ESTA?


ESTA står för ”Electronic System for Travel Authorization”: ett förenat webb-baserat program som administreras av USAs tull och gränsbevakning och säkerhetsministeriet.

ESTA förgranskar resanden som planerar korttidsresor till Förenta Staterna med Visa Waiver-programmet (resor på 90 dagar eller färre, antingen i affärer eller för turism) för att säkerställa att de inte utgör en säkerhetrisk eller en risk för upprätthållandet av lagen. Det implementerades för att tillgodose amerikanska lagstiftningskrav och för att utöka VWPs säkerhet.

ESTA implementerades 1 augusti 2008, och blev den 12 januari 2009 obligatoriskt för alla resenärer som kommer från länder som är en del av Visa Waiver-programmet.


Hur ansöker jag om ESTA?


Du kan ansöka om ESTA-godkännande på vår website. Följ instruktionerna och besvara frågorna i ditt ansökningsformulär för att göra din ansökan.

Information som du kommer att behöva för att göra en ESTA -ansökan innefattar dina passuppgifter, sjukdomshistorik vad gäller smittsamma sjukdomar, kriminell bakgrund, om tillämpligt, varje annat namn som du använder eller alias, din historik gällande inresa med visa till Förenta Staterna, föräldrarnas namn, födelseort, personnummer, om tillämpligt, kontaktuppgifter samt ett kreditkortsnummer.


Vad innebär ett ESTA-godkännande?


Om du erhåller ett ESTA-godkännande, betyder det att du är kvalificerad att resa med Visa Waiver-programmet, men det betyder inte nödvändigtvis att du kommer att få tillåtelse att resa in i Förenta Staterna. Din inresa i förenta Staterna baseras på en inspektion som utförs av en tull- och gränsskyddstjänsteman, när du landar i Förenta Staterna.


Vem är kan kvalificera sig för ESTA-programmet?


Medborgare i länder som är en del i Visa Waiver-programmet, och som planerar att komma till Förenta Staterna via luft eller hav, kan kvalificera sig för ESTA-programmet.

Resan måste företas med ett godkänt transportbolag. För att kunna kvalificera sig för ESTA, måste resenärerna ha ett giltigt pass och en biljett med slutdestination utanför Förenta Staterna. Varje resenär måste ansöka, också minderåriga barn under 18, och alla kvalificerande omständigheter (såsom att säkerställa att ditt pass fortfarande kommer att vara giltigt sex månader efter ditt planerade returdatum från Förenta Staterna), måste vara uppfyllda.

Visa Waiver-programmet (och genom det, ESTA-programmet), är tillgängligt för medborgare i Andorra, Österrike, Belgien, Brunei, Chile, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Island, Irland, Italien, Japan, Lettland, Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal, San Marino, Singapore, Slovakien, Slovenien, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan samt Storbrittannien.


Behöver jag ansöka om ESTA om jag är medborgare i ett VWP-land och...?


…Jag permanent och lagligen bor i Förenta staterna? Nej
…Jag även har dubbelt medborgarskap i Förenta Staterna? Nej - medborgare måste använda sitt amerikanska pass när de reser in i Förenta Staterna.
…Jag även är en immigrant i Kanada och reser till Förenta Staterna via land? Nej
…Jag även är immigrant i Kanada och reser till Förenta Staterna via hav eller luft? Ja
…Jag permanent och lagligen bor i Förenta staterna? Om du flyger under ditt VWP-pass och använder VWP, ja. Om du reser under ditt icke-VWP-pass och ett visa, kvalificerar du dig inte för ESTA.
…Jag har ett giltigt visa vid tidpunkten för resan? Nej
…Jag reser till Förenta Staterna landvägen via Kanada eller Mexiko med ett grönt I-94-kort Nej
…Jag reser till Förenta Staterna via hav eller luft via Kanada eller Mexiko? Ja
…Jag endast reser igenom Förenta Staterna och inte stannar där? Ja
…Jag är en minderårig under 18 års ålder som reser under VWP? Ja
…Jag reser för att stanna en kort tid på Jungfruöarna eller i Puerto Rico? Ja

När bör jag ansöka om godkännande för ESTA?


Det är klokt att ansöka om ESTA så snart du beslutar dig för att resa till Förenta Staterna med Visa Waiver-programmet, men man kan ansöka fram till 72 timmar innan resdatum. Du behöver inte skicka information om resan, eller om var du ska övernatta, innan du ansöker.

Det finns ingen påföljd om du ansöker tidigt och ditt ESTA slutar att gälla när du fortfarande befinner dig i Förenta Staterna. Du kan fortfarande avresa till ditt ursprungsland som planerat.


När kommer jag att få veta om min ESTA-ansökan?


Vanligtvis kommer resultatet av din ESTA-ansökan att vara tillgänglig nästan omedelbart (inom en minut). Hursomhelst, så kommer du att behöva kontrollera din ansökans status i inkorgen din mejl. Vi skickar ESTA-numret till våra kunder via mejl.


Vad gör jag om jag glömmer mitt ansökningsnummer?


På vår webbsida, finns en sida som heter 'Verfiera/Kontrollera ESTA-status' där du kan ansöka om att få ditt ESTA-nummer skickat till den mejladress som du angav vid din ansökan. Allt du behöver göra är att fylla i ansökningsformuläret följand dennapage.


Kan jag ansöka för en annan persons räkning eller låta någon annan ansöka för min räkning?


Du kan ansöka åt en annan person, eller låta en tredje part skicka in en ansökan för din räkning, men i slutändan är det den person som reser som är ansvarig för att informationen som anges i ESTA- ansökan är sanningsenlig och fullständig.


Kan jag skicka in ansökan för en hel grupp?


Gruppansökningar är också enkla att göra: efter att du skickat in din ansökan - fyll helt enkelt i ansökningsformuläret igen med nya uppgifter för en ny ansökande. Klicka på knappen för att skicka in en ny ansökan på ”Tacksidan” .


Kan jag korrigera uppgifterna i ESTA-ansökan om jag gjort ett misstag?


I händelse av felaktigheter, kan endast viss information i din ESTA-ansökan korrigeras: din mejladress, ditt telefonnummer, samt dina reseuppgifter. Ingen information relaterad till ditt pass kan justeras. Det betyder att du måste vara noggrann när du fyller i ansökningsformuläret.


Hur länge är ESTA-godkännandet giltigt?


Ett EST-godkännande är giltigt tills ditt pass går till ut, eller i två år från och med det datum då du godkändes att resa (det tidigare av datumen).


Vad gör jag om jag inte godkänns för ESTA?


Om du får avslag på din ansökan, kan du fortfarande resa till Förenta Staterna, men du kommer att behöva ansöka om visum genom Förenade Staternas ambassad eller konsulat för att kunna göra detta.


Hur många gånger kan jag resa in i Förenta Staterna med mitt ESTA-godkännande?


Ditt ESTA-godkännanade tillåter att du reser in i Förenta Staterna ett obegränsat antal gånger, givet att godkännandet fortfarande är giltigt.


Om jag erhöll mitt ESTA-godkännande innan ytterligare information krävdes 2014, måste jag ansöka om ESTA på nytt?


Nej, alla nuvarande ESTA-godkännanden kommer att fortsätta att gälla, men den nya informationen kommer att efterfrågas när detta nuvarande godkännande inte längre är giltigt.


Vilka ESTA-dokument bör jag ta med mig på resan till Förenta Staterna ?


Det är viktigt att du skriver ut ditt ESTA-nummer som du fick i en PDF, innan du påbörjar resan till Förenta Staterna, och att du bär det med dig vid transit. Vid gränsen kommer tjänstemännen att ha det elektroniska registret med ditt ESTA-godkännande, men ditt flygbolag eller rederi kan komma att kräva utskriften när du checkar in inför flygningen.


När behöver jag ansöka om ESTA-godkännande på nytt?


När ditt ESTA-godkännande har passerat sista giltighetsdatum och du önskar att resa till Förenade Staterna, kan du förnya det genom att när som helst skicka in en ny ansökan. Tyvärr, finns för närvarande ingen förnyingsprocess för ESTA-godkännanden.

Du bör ansöka om ett nytt ESTA-godkännande om du:

  • Skaffar ett nytt pass.
  • Av någon anledning ändrar ditt namn.
  • Byter kön.
  • Byter medborgarskapsland.
  • Ändrar din juridiska situation (till exempel om du döms för flertalet brott, eller diagnostiseras med en smittsam sjukdom).

 

 

Denna webbplats drivs av ett privat företag, som inte är anknutet till Förenta Staternas regering.