ZAČAŤ MOJU ŽIADOSŤ O ESTA   šíp

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


Čo je ESTA?


ESTA je skratkou pre Electronic System for Travel Authorization (Elektronický systém cestovných povolení): spoločný program založený na webe spravovaný Colnou a hraničnou ochranou a Ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť.

ESTA predbežne kontroluje cestujúcich, ktorí plánujú krátkodobé cestovanie do Spojených štátov prostredníctvom programu bezvízového styku (výlety trvajúce 90 alebo menej dní, buď za obchodným alebo turistickým účelom), aby sa uistila, že nepredstavujú riziko bezpečia alebo presadzovania práv. Je tomu tak z dôvodu plnenia požiadaviek americkej legislatívy pre posilnenie bezpečnosti programu bezvízového styku (VWP).

ESTA bola implementovaná 1. augusta 2008 a 12. januára 2009 sa stala povinnou pre všetkých cestujúcich, ktorí prichádzajú z krajín programu bezvízového styku.


Ako požiadam o ESTA?


Môžete požiadať o povolenie ESTA na našej webovej stránke. Nasledujte pokyny a odpovedzte na otázky, ktoré sú v našom formulári žiadosti pre vykonanie Vašej žiadosti.

Informácie, ktoré potrebujete na vykonanie ESTA žiadosti, zahŕňajú údaje o pase; históriu prenosných chorôb; trestnú minulosť, ak nejakú máte; akékoľvek iné používané mená alebo prezývky; Vašu minulosť týkajúcu sa vízových vstupov do Spojených štátov; mená rodičov; mesto narodenia; národné identifikačné číslo, ak nejaké máte; kontaktné údaje a číslo kreditnej karty.


Čo znamená povolenie ESTA?


Ak dostanete povolenie ESTA, znamená to, že ste získali povolenie na vycestovanie cez program bezvízového styku, ale nemusí to nevyhnutne znamenať, že budete prijatý do Spojených štátov. Prijatie do Spojených štátov je založené na kontrole Úradom colnej a hraničnej kontroly po tom, čo sa dostanete do Spojených štátov.


Kto je oprávnený na program ESTA?


Občania krajín programu bezvízového styku, ktorí plánujú vstúpiť na územie Spojených štátov letecky alebo loďou, sú oprávnení použiť program ESTA.

Cestovanie musí byť na oprávnenom prepravnom prostriedku. Cestujúci musia mať platný pas a spiatočný lístok, pričom cieľové miesto cesty bude mimo Spojených štátov, aby mali oprávnenie na ESTA. Každý cestujúci vrátane detí do 18 rokov sa musí uchádzať a musia sa splniť všetky podmienky oprávnenosti programu bezvízového styku (ako napríklad uistiť sa, že platnosť Vášho pasu nevyprší v priebehu šiestich mesiacov od dňa Vášho plánovaného návratu zo Spojených štátov).

Program bezvízového styku (a prostredníctvom toho program ESTA) je k dispozícii pre občanov Andorry, Austrálie, Belgicka, Bruneja, Českej republiky, Čile, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Grécka, Holandska, Islandu, Írska, Japonska, Južnej Kórey, Lichtenštajnska, Litvy, Lotyšska, Luxemburgu, Maďarska, Malty, Monaka, Nemecka, Nórska, Nového Zélandu, Portugalska, Rakúska, San Marina, Singapuru, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Švajčiarska, Švédska a Taiwanu, Talianska.


Musím žiadať o ESTA, ak som občanom krajiny programu bezvízového styku (VWP) a...?


…taktiež mám v súlade so zákonom trvalý pobyt v Spojených štátoch? Nie
…taktiež mám dvojité občianstvo so Spojenými štátmi? Nie – občania musia použiť svoj americký pas, keď vstupujú na územie Spojených štátov.
…taktiež som usadeným kanadským imigrantom a cestujem do Spojených štátov pozemnou prepravou? Nie
…taktiež som usadeným kanadským imigrantom a cestujem do Spojených štátov loďou alebo letecky? Áno
…taktiež mám v súlade so zákonom trvalý pobyt v Spojených štátoch? Ak letíte so svojím pasom programu bezvízového styku (VWP) a používate VWP, tak áno. Ak cestujete s pasom, ktorý nie je v programe VWP a s vízami, tak nemáte oprávnenie na ESTA.
…mám platné víza v čase cestovania? Nie
…cestujem do Spojených štátov pozemnou prepravou cez Kanadu alebo Mexiko so zelenou kartou I-94? Nie
…cestujem do Spojených štátov loďou alebo letecky cez Kanadu alebo Mexiko? Áno
…len prestupujem v Spojených štátoch a neostávam tam? Áno
…mám menej ako 18 a cestujem cez program bezvízového styku (VWP)? Áno
…cestujem na krátkodobý pobyt na Panenských ostrovoch USA alebo v Portoriku? Áno

Kedy by som sa mal/a uchádzať o povolenie ESTA?


Hneď ako sa rozhodnete, že chcete cestovať do Spojených štátov s programom bezvízového styku, je rozumné, aby ste požiadali o svoje povolenie ESTA, ale môžete o povolenie požiadať do 72 hodín pred dátumom Vášho odchodu. Nemusíte sa viazať na cestovné údaje alebo ubytovaní pred požiadaním.

Za skoršie uchádzanie nie je žiadna pokuta a ak Vaša ESTA vyprší počas toho, keď ste stále v Spojených štátoch: Stále môžete odísť do pôvodnej krajiny, ako ste plánovali.


Kedy sa dozviem, čo je s mojou žiadosťou o ESTA?


Výsledky Vašej žiadosti o ESTA budú väčšinou k dispozícii takmer hneď (do minúty). Napriek tomu musíte skontrolovať stav svojej žiadosti v emailovej schránke. Našim zákazníkom posielame číslo ESTA prostredníctvom emailu.


Čo mám robiť, keď zabudnem svoje číslo žiadosti?


Na našej webovej stránke máme stránku s názvom „Overiť/Skontrolovať stav ESTA”, kde môžete požiadať o zaslanie svojho čísla ESTA na emailovú adresu spojenú s Vašou žiadosťou. Musíte iba vyplniť formulár žiadosti na tejto stránke.


Môžem vykonať žiadosť za inú osobu alebo sa môže tretia osoba uchádzať za mňa?


Môžete požiadať o ESTA za inú osobu alebo tretia osoba môže požiadať povolenie vo Vašom mene, ale nakoniec je cestujúca osoba zodpovedná za pravdivosť a úplnosť akýchkoľvek údajov poskytnutých v žiadosti o ESTA.


Môžem požiadať o povolenie ESTA za celú skupinu?


Skupinové žiadosti sú takisto jednoduché: Po poslaní svojej žiadosti jednoducho vyplňte formulár žiadosti znova s novými údajmi žiadateľa. Len kliknite na tlačidlo, ktorým pošlete novú žiadosť na stránke „Ďakujeme Vám“.


Môžem opraviť údaje v žiadosti ESTA, ak som urobil/a nejakú chybu?


Čo sa týka chýb, môžete opraviť iba určité údaje vo svojej žiadosti o ESTA: Vašu emailovú adresu, telefónne číslo a cestovné údaje. Nemôžu byť upravené žiadne údaje týkajúce sa pasu. To znamená, že pri vypĺňaní formuláru žiadosti musíte byť presný.


Ako dlho trvá povolenie ESTA?


Povolenie ESTA je platné, pokiaľ nevyprší platnosť Vášho pasu alebo dva roky od dátumu, kedy máte povolené cestovať (podľa toho, ktorý dátum nastane skôr).


Čo mám robiť, ak moje povolenie ESTA nie je schválené?


Ak je Vaša žiadosť zamietnutá, stále môžete cestovať do Spojených štátov, no musíte sa uchádzať o víza prostredníctvom ambasády alebo konzulátu Spojených štátov.


Koľkokrát môžem vstúpiť na územie Spojených štátov s mojím povolením ESTA?


Vaše povolenie ESTA Vám dovoľuje neobmedzený počet vstupov do Spojených štátov v prípade, že je povolenie stále platné.


Ak som získal/a svoje povolenie ESTA predtým, ako boli potrebné dodatočné údaje v roku 2014, musím znova žiadať o ESTA?


Nie. Všetky súčasné povolenia ESTA ostanú platné, ale dodatočné údaje budú potrebné v prípade, že súčasné povolenie vyprší.


Aké dokumenty ESTA mám priniesť na cestovanie do Spojených štátov?


Predtým, než odcestujete do Spojených štátov, je dôležité, aby ste si vytlačili číslo svojej ESTA, ktoré ste získali vo formáte PDF a nosili ho so sebou počas tranzitu. Hraničné úrady Spojených štátov majú elektronický záznam schválenia Vašej ESTA, ale Vaša letecká spoločnosť alebo dopravný prepravca môže vyžadovať výtlačok pri check-ine Vášho letu.


Kedy sa musím znovu uchádzať o povolenie ESTA?


Ak Vaše povolenie ESTA vyprší a Vy si želáte cestovať do Spojených štátov, môžete ho kedykoľvek obnoviť poslaním novej žiadosti. Bohužiaľ povolenia ESTA nemajú v tomto čase proces obnovenia.

Inak by ste mali požiadať o nové povolenie ESTA, ak:

  • ste dostali nový pas;
  • ste z akéhokoľvek dôvodu zmenili meno;
  • ste zmenili svoje pohlavie;
  • ste zmenili svoju krajinu štátnej príslušnosti;
  • sa zmenila Vaša právna situácia (boli ste napríklad obvinený z viacerých trestov alebo Vám bola diagnostikovaná infekčná choroba).

 

 

Túto webovú stránku vedie súkromná spoločnosť, ktorá nie je prepojená s vládou Spojených štátov.