ZAČÍT ŽÁDOST O ESTA   Šipka

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY


Co je ESTA?


ESTA je zkratka pro Electronic System for Travel Authorization (v češtině - elektronický systém pro cestovní povolení): sdílený webový program, který je spravován Celní a pohraniční ochranou (Customs and Border Protection) a Ministerstvem vnitra (Department of Homeland Security).

ESTA prověřuje cestovatele, kteří plánují cestovat krátkodobě do USA za účelem obchodu nebo turistiky v rámci bezvízové styku na maximálně 90 dnů (Visa Waiver program), aby bylo zajištěno, že tito cestovatelé nepřináší žádná bezpečnostní rizika. Tento systém byl zaveden, aby byly splněny legislativní požadavky USA pro zvýšení bezpečnosti bezvízového styku.

ESTA byla zavedena dne 1. srpna 2008 a dne 12. ledna 2009 se stala povinnou pro všechny cestující ze zemí programu bezvízového styku.


Jak mohu požádat o ESTA?


O ESTA povolení můžete zažádat na naší webové stránce. Postupujte podle pokynů a odpovězte na otázky položené ve formuláři se žádostí, abyste mohli žádost odevzdat.

Údaje, které budete potřebovat pro podání žádosti o ESTA zahrnují informace o Vašem cestovním dokladu, historii přenosných nemocí, kriminální historii (pokud nějaká existuje), všechna jména, která používáte, nebo přezdívky, Vaši historii vztahující se k vízu do Spojených států, jména rodičů, místo narození, číslo OP, kontaktní údaje a číslo kreditní karty.


Co znamená ESTA povolení?


Pokud obdržíte povolení ESTA, znamená to, že můžete cestovat bezvízově, ale nemusí to znamenat, že Vám bude povolen vstup do Spojených států. Povolení ke vstupu do USA je založeno na kontrole úředníkem celní a hraniční kontroly, jakmile se ocitnete na hranicích USA.


Kdo má nárok na ESTA?


Občané zemí programu Visa Waiver (bezvízového styku), kteří plánují vstoupit do USA letecky, nebo po moři, mohou využít programu ESTA.

Žadatel/ka o ESTA musí cestovat schváleným dopravním prostředkem. Cestující musí mít platný cestovní pas a zpáteční letenku se závěrečnou destinací mimo území USA, aby byli způsobilí pro využití ESTA. Každý cestující, včetně nezletilých dětí do 18 let, musí podat žádost a musí být splněny všechny podmínky programu Visa Waiver (programu bezvízového styku) – například platnost Vašeho pasu nesmí vypršet dříve než za 6 měsíců od plánovaného návratu z USA.

Programu Visa Waiver (programu bezvízového styku) a ESTA mohou využít občané těchto zemí: Andorra, Austrálie, Rakousko, Belgie, Brunej, Chile, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Monako, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, San Marino, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Taiwan a Spojené Království.


Musím podat žádost o ESTA, když jsem občankou/občanem země programu VW a…?


…Co když jsem legálním občanem USA? Ne
…Co když jsem občankou/občanem USA s dvojím občanstvím? Ne – občané USA musí použít svůj americký pas, když vstupují do USA.
…Co když jsem přitěhovalkyně/přistěhovalec Kanady a cestuji do USA po zemi? Ne
…Co když jsem přistěhovalec Kanady a cestuji do USA po moři nebo letecky? Ano
…Co když jsem legálním občanem USA? Pokud letíte do USA s cestovním pasem ze země programu Visa Waiver, pak ano. Pokud cestujete s vízem a cestovním pasem ze země, která nespadá do VW programu, pak nemůžete využít ESTA.
…Co když mám platné vízum v době cesty? Ne
…Když cestuji do USA po zemi přes Kanadu nebo Mexiko pod zelenou kartou I-94? Ne
…Když cestuji do USA po moři nebo letecky přes Kanadu nebo Mexiko? Ano
…USA je pouze zemí tranzitu, a ne destinací? Ano
…Jsem nezletilá/ý ve věku méně než 18 a cestuji v rámci programu VW? Ano
…Cestuji pro krátkodobý pobyt na Amerických Panenských ostrovech nebo v Portoriku? Ano

Kdy mám požádat o povolení ESTA?


Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro cestu do USA v rámci programu Visa Waiver (bezvízového programu), je rozumné ihned požádat o povolení ESTA. Můžete o něj avšak požádat až 72 hodin před datem cesty. Není nutné mít zaplacené ubytování v USA před podáním žádosti.

Pokud o ESTA požádáte brzy a platnost Vaší ESTA vyprší, když budete ještě v USA, nedostanete žádnou pokutu, ani trest. Můžete vycestovat do země Vašeho původu bez problémů, jak bylo plánováno.


Kdy budu informován/a o mé žádosti o ESTA?


Většinou je výsledek žádosti o ESTA k dispozici téměř okamžitě (během minuty). Stav Vaší žádosti budete muset zkontrolovat v Doručených zprávách ve Vašem e-mailu. Našim zákazníkům posíláme číslo ESTA e-mailem.


Co mám dělat, když zapomenu číslo mé žádosti?


Na naší webové stránce máme stránku nazvanou Ověřit/zkontrolovat status ESTA , kde můžete požádat o zaslání Vašeho ESTA čásla na e-mailovou adresu spojenou s žádostí. Jediné, co musíte udělat, je vyplnit formulář se žádostí, který následuje po této stránce.


Mohu podat žádost za jinou osobu, nebo může někdo jiný podat žádost za mě?


Můžete podat žádost za jinou osobu, nebo někdo jiný může podat žádost za Vás, ale nakonec, člověk, který bude cestovat, je zodpovědný za pravdivost a úplnost všech informací poskytnutých v žádosti o ESTA.


Mohu podat žádost o ESTA za celou skupinu?


Skupinové žádosti jsou jednoduché: Po odevzdání Vaší žádosti vyplňte formulář se žádostí znovu s novými údaji žadatelky/žadatele. Klikněte na tlačítko, které Vám říká, abyste odevzdali novou žádost na “Stránce Děkuji”.


Mohu opravit informace v žádosti o ESTA, když udělám chybu?


Když uděláte chybu, pouze některé informace mohou být opraveny: Vaše e-mailová adresa, Vaše telefonní číslo, a informace o Vaší cestě. Informace týkající se cestovního pasu nemohou být opraveny. To znamená, že musíte vyplnit přesné číslo, když podáváte žádost.


Jak dlouho povolení ESTA trvá?


Povolení ESTA je platné do chvíle, než platnost Vašeho cestovního dokladu vyprší, nebo na dva roky od data, kdy je Vám povoleno cestovat do USA (datum, které je dříve).


Co mám dělat, pokud moje žádost o povolení ESTA nebude schválena?


V případě, že Vaše žádost bude zamítnuta, můžete i přesto do USA cestovat. Abyste do USA mohli vstoupit, nejprve budete muset zažádat o vízum na ambasádě nebo konzulátě USA.


Kolikrát mohu vstoupit do USA s povolení ESTA?


Vaše ESTA Vám povoluje neomezený počet vstupů do USA, za předpokladu, že je ESTA stále platná.


Pokud jsem obdržel/a povolení ESTA před rokem 2014, kdy byly požadovány dodatečné informace, musím o ESTA zažádat znovu?


Ne, všechna aktuální povolení ESTA zůstavají platná, ale tyto dodatečné informace budou požadovány po vypršení aktuálního povolení.


Jaké dokumenty ESTA si mám vzít s sebou pro cestu do USA?


Před cestou do USA je důležité si vytisknout číslo Vaší ESTA, které jste obdržel/a v PDF, a vezměte si tento výtisk s sebou pro tranzit. Pohraniční úředníci Spojených států budou mít elektronický záznam o schválené žádosti o ESTA, ale je možné, že Vaše aerolinie bude požadovat tento výtisk při odevzdání zavazadla a přebírání letenky.


Kdy mohu znovu podat žádost o povolení ESTA?


Pokud Vaše povolení ESTA vyprší a Vy chcete cestovat do USA, povolení můžete kdykoliv obnovit podáním nové žádosti. Momentálně povolení ESTA bohužel nemá obnovovací proces.

O novou ESTA byste měli požádat v případě, že:

  • Máte nový cestovní pas,
  • Z jakéhokoliv důvodu změníte Vaše příjmení,
  • Změníte pohlaví,
  • Změníte zemi občanství,
  • Změní se Váš právní stav (například budete obviněni z několika zločinů nebo je Vám diagnostikována nakažlivá nemoc).

 

 

Tato webová stránka je provozována soukromou společností, není spojena s vládou Spojených států.