ZAČAŤ MOJU ŽIADOSŤ O ESTA   šíp

 

Čo je ESTA?

Elektronický systém pre cestovnú registráciu (ESTA) je automatický je preverovací program, ktorý predbežne preveruje potenciálnych cestujúcich pred tým, ako vycestujú do USA. ESTA následne vyhodnotí spôsobilosť cestujúceho vstúpiť do USA v súlade s Programom bezvízového styku (VWP), ktorý umožňuje uchádzačom určitých krajín pobývať v USA až 90 dní bez víz. Každý, kto chce vstúpiť do USA v súlade s VWP musí dostať ESTA.

Musím podať žiadosť o ESTA?

Žiadosť o ESTA musíte podať v prípade, že cestujete do USA v rámci VWP a buď: 1) len prechádzate Spojenými štátmi americkými v rámci tranzitu, alebo 2)plánujete zostať v USA až 90 dní ako turista alebo pracovne, na čo nepotrebujete víza. Zoznam krajín, ktoré sú zapojené do VWP je pripojený nižšie. Ak ste dostali turistické víza, pracovné alebo študijné víza, už sa o ESTA uchádzať nemusíte.

Zaručí mi ESTA, že budem môcť vstúpiť na pôdu USA?

Cestovná registrácia ESTA znamená, že máte oprávnenie cestovať do USA, avšak nezaručuje, že Vás tam aj pustia. Definitívne rozhodnutie o vstupe Vám môže vydať len úradník colnej a hraničnej ochrany pri Vašom vstupe do USA.

Ako dlho môžem používať ESTA?

Cestovná registrácia ESTA je platná po dobu 2 rokov, pričom Vás v tomto období oprávňuje na akékoľvek cesty do USA v trvaní 90 alebo menej dní. ESTA je platná len spolu s konkrétnym pasom, pre ktorý bola vydaná. To znamená, že žiadosť musíte počas tohto 2- ročného obdobia podať znova v prípade, že ste pas stratili, ukradli Vám ho alebo jeho doba platnosti vypršala.
ZAČAŤ MOJU ŽIADOSŤ O ESTA   šíp

Bezpečná žiadosť Bezpečná žiadosť


Kedy by som sa mal/a uchádzať o ESTA?

O ESTA sa môžete uchádzať hneď ako začnete plánovať svoju cestu do USA. Nepotrebujete mať pevný plán cesty a ani potvrdené lístky. Majte na pamäti, že žiadosť ESTA musíte mať schválenú pri nastupovaní do lietadla a preto riskujete, že Vás do lietadla nepustia, ak budete so žiadosťou čakať do posledného momentu. Výhodou včasného podania žiadosti je, že ak Vám žiadosť zamietnu, stále budete mať dostatok času, aby ste požiadali o príslušné víza na cestu do USA.

Ako podám žiadosť?

Žiadosť ESTA sa podáva online. Nie je potrebné tlačiť žiadne formuláre a ani chodiť na americkú ambasádu alebo konzulát. Pri podávaní žiadosti online je potrebné poskytnúť niektoré základné údaje o Vás – meno, dátum narodenia a číslo pasu, a tiež odpovedať na otázky o infekčných chorobách, ktoré ste prekonali, policajných záznamoch alebo vyhostení z krajiny.

Ako dlho bude trvať, kým dostanem ESTA?

Po tom, ako vyplníte svoju žiadosť môžete dostať jednu z troch nasledovných odpovedí: Registrácia je schválená, registrácia čaká na schválenie alebo cesta nebola schválená. Väčšine žiadateľov žiadosť schválime okamžite a niektorí si musia schválenie overiť znova po 72 hodinách.

Čo môžem urobiť, ak moju žiadosť ESTA zamietli?

Ak bola Vaša žiadosť ESTA zamietnutá a Vy stále túžite vycestovať do USA, môžete sa uchádzať o tzv. víza non-immigrant na ambasáde alebo konzuláte USA. Existuje množstvo situácií, v ktorých nebudete môcť navštíviť USA v rámci VWP, avšak cestu môžete podniknúť po získaní príslušných víz.

 

 

Túto webovú stránku vedie súkromná spoločnosť, ktorá nie je prepojená s vládou Spojených štátov.