ZAČÍT ŽÁDOST O ESTA   Šipka

 

Co je ESTA?

Elektronický systém pro cestovní povolení (ESTA) je automatický screenongový program, který vyhodnocuje zájemce o návštěvu USA před vlastní cestou. ESTA určuje oprávněnost zájemce navštívit USA v rámci programu bezvízového styku (VWP), což umožňuje občanům uvedených zemí zůstat v USA až 90 dní bez nutnosti získat vízum. Všichni občasné ze zemí s bezvízovým stykem musí před cestou do USA získat ESTA.

Musím žádat o ESTA?

Musíte požádat o ESTA, pokud cestujete do USA v rámci bezvízového styku jako do 1) tranzitní země nebo 2) pro pobyt v délce do 90 dnů jako turista nebo z účelem obchodní cesty, která nevyžaduje vízum. Níže je uveden seznam zemí s bezvízovým stykem. Pokud máte turistické, pracovní nebo studijní vízum do USA, o ESTA žádat nemusíte.

Je ESTA zárukou, že mě do USA pustí?

ESTA cestovní povolení prokazuje, že jste oprávněni cestovat do USA, ale nezaručuje vstup do země. Konečné rozhodnutí je vždy na pracovníkovi celní správy a pohraniční policie.

Jak dlouho mohu ESTA využívat?

ESTA cestovní povolení je platné dva roky a předschvaluje Váš pobyt do USA v délce až 90 dní během této doby. ESTA povolení platí pouze s pasem, pro který bylo vydáno, což znamená, že musíte zařžádat o nové povolení, pokud jste během této doby ztratili pas, byl Vám ukraden nebo skončila jeho platnost.




ZAČÍT ŽÁDOST O ESTA   Šipka

Zabezpečená žádost Zabezpečená žádost


Kdy mám zažádat o ESTA?

Můžete zažádat o ESTA ihned, když začnete plánovat Vaši cestu do USA. Pro žádost nemusíte mít itinerář ani letenky. Pamatujte, že pro nástup do letadla bude ESTA povolení vyžadováno a proto žádostí na poslední chvíli riskujete, že Vám nebude umožněno nastoupit do letadla. Výhody včasné žádosti jsou také v tom, že pokud Vám bude cestovní povolení ESTA zamítnuto, můžete stále požádat o příslušné vízum požadované pro cestu do USA.

Jak požádat?

Žádost o cestovní povolení ESTA je vyřizována online. Nemusíte tisknout žádné formuláře a nemusíte na velvyslanectví USA ani na konzulát. Pro online žádost budete požádáni o základní údaje včetně Vašeho jména, data narození a čísla pasu a budete muset zodpovědět několik otázek včetně informací o prodělaných přenosných chorobách, trestním stíhání nebo deportacích.

Jak dlouho trvá, než obdržím rozhodnutí ESTA?

Po dokončení žádosti obdržíte jedno ze tří možných rozhodnutí: Povolení uděleno, Povolení se zpracovává nebo Povolení zamítnuto. Většině žadatelů je povolení schváleno obratem, někteří je obdrží do 72 hodin.

Co mám dělat, pokud mi ESTA povolení bylo zamítnuto?

Pokud byla Vaše žádost o cestovní povolení ESTA zamítnuta, ale i přesto si přejete cestovat do USA, můžete požádat o nepřistěhovalecké vízum na velvyslanectví USA nebo konzulátu. Je množství situací, za kterých Vám nebude uděleno cestovní povolení podle zákona o bezvízovém styku,ale stále budete moci zemi navštívit po získání příslušného víza.

 

 

Tato webová stránka je provozována soukromou společností, není spojena s vládou Spojených států.